Sunday, May 23, 2010

Miniatures Games

           
Short games:
     
                                                                          
1.e4 e5 2.Nf3 Nc6 3.Bc4
              
Marache - Morphy, New York 1857 [Chessgames.com]
1.e4 e5 2.Nf3 Nc6 3.Bc4 Bc5 4.b4 Bxb4 5.c3 Ba5 6.d4 exd4 7.e5 d5 8.exd6 Qxd6 9.0-0 Nge7 10.Ng5 0-0 11.Bd3 Bf5 12.Bxf5 Nxf5 13.Ba3 Qg6 14.Bxf8 Qxg5 15.Ba3 dxc3 16.Bc1 Qg6 17.Bf4 Rd8 18.Qc2 Ncd4 19.Qe4 Ng3 0-1
           
De Riviere - Journoud, Paris 1860 [Chessgames.com]
1.e4 e5 2.Nf3 Nc6 3.Bc4 Bc5 4.b4 Bxb4 5.c3 Ba5 6.d4 exd4 7.0-0 Nf6 8.Ba3 d6 9.e5 dxe5 10.Qb3 Qd7 11.Re1 e4 12.Nbd2 Bxc3 13.Nxe4 Bxe1 14.Rxe1 Kd8 15.Neg5 Na5 16.Ne5 Nxb3 17.Nexf7+ Qxf7 18.Nxf7+ Kd7 19.Bb5+ c6 20.Re7# 1-0
            
Tarrasch - Kelz, Nuremberg 1889 [Chessgames.com]
1.e4 e5 2.Nf3 Nc6 3.Bc4 Bc5 4.b4 Bxb4 5.c3 Ba5 6.d4 exd4 7.0-0 dxc3 8.Qb3 Qf6 9.e5 Qg6 10.Nxc3 Nge7 11.Ba3 Rb8 12.Nd5 Nxd5 13.Bxd5 b5 14.e6 fxe6 15.Bxc6 dxc6 16.Ne5 Qe4 17.Qg3 g6 18.Qg5 b4 19.Rad1 0-0 20.Bb2 Rb5 21.Nf7 1-0
       
Steinitz - Pilhal, Vienna 1862 [Chessgames.com]
1.e4 e5 2.Nf3 Nc6 3.Bc4 Bc5 4.b4 Bxb4 5.c3 Ba5 6.0-0 Nf6 7.d4 exd4 8.Ba3 d6 9.e5 dxe5 10.Qb3 Qd7 11.Re1 Qf5 12.Bb5 Nd7 13.Qd5 Bb6 14.Nxe5 Ne7 15.Nxd7 Qxd5 16.Nf6+ Kd8 17.Bxe7# 1-0
             
Deighton - Blake, Cambridge 1894 [Chessgames.com]
1.e4 e5 2.Nf3 Nc6 3.Bc4 Bc5 4.b4 Bb6 5.b5 Na5 6.Nxe5 Nh6 7.d4 d6 8.Bxh6 gxh6 9.Bxf7+ Ke7 10.Nc3 dxe5 11.Qf3 c6 12.dxe5 Bg4 13.Qf6+ Kd7 14.Rd1+ Bxd1 15.Qd6+ Kc8 16.Be6+ 1-0
              
E. Lasker - Dickens, Luton 1908 [Chessgames.com]
1.e4 e5 2.Nf3 Nc6 3.Bc4 Bc5 4.b4 Bb6 5.b5 Na5 6.Nxe5 Nh6 7.d4 d6 8.Bxh6 dxe5 9.Qh5 0-0 10.Bxg7 Qxd4 11.Bxe5 Qxf2+ 12.Kd1 Qxg2 13.Bf1 Bg4+ 14.Kc1 Be3+ 15.Kb2 Qxe4 16.Nd2 Qb4+ 17.Nb3 Bxh5 0-1
                     
Horwitz - Bledow, Berlin 1837 [Chessgames.com]
1.e4 e5 2.Nf3 Nc6 3.Bc4 Bc5 4.c3 Qe7 5.d4 Bb6 6.d5 Nd8 7.Be2 d6 8.h3 f5 9.Bg5 Nf6 10.Nbd2 0-0 11.Nh4 fxe4 12.Nxe4 Nxe4 13.Bxe7 Bxf2+ 14.Kf1 Ng3# 0-1
         
Bird - Burn, London 1886 [Chessgames.com]
1.e4 e5 2.Nf3 Nc6 3.Bc4 Bc5 4.c3 Nf6 5.b4 Bb6 6.Qb3 0-0 7.d3 d6 8.Bg5 h6 9.Bh4 g5 10.Bg3 Ne7 11.Nbd2 c6 12.d4 exd4 13.Nxd4 Nxe4 14.Nxe4 d5 15.Nf6+ Kg7 16.Nh5+ Kg6 17.Bd3+ Kxh5 18.Qd1+ Bg4 19.Qxg4+ Kxg4 20.Be2# 1-0
                
Hoffmann - Petroff, Warsaw 1844 [Chessgames.com]
1.e4 e5 2.Nf3 Nc6 3.Bc4 Bc5 4.c3 Nf6 5.d4 exd4 6.e5 Ne4 7.Bd5 Nxf2 8.Kxf2 dxc3+ 9.Kg3 cxb2 10.Bxb2 Ne7 11.Ng5 Nxd5 12.Nxf7 0-0 13.Nxd8 Bf2+ 14.Kh3 d6+ 15.e6 Nf4+ 16.Kg4 Nxe6 17.Nxe6 Bxe6+ 18.Kg5 Rf5+ 19.Kg4 h5+ 20.Kh3 Rf3# 0-1
    
Marshall - Burn, Ostend 1905 [Chessgames.com]
1.e4 e5 2.Nf3 Nc6 3.Bc4 Bc5 4.c3 Nf6 5.d4 exd4 6.cxd4 Bb4+ 7.Kf1 Nxe4 8.d5 Ne7 9.Qd4 Nf6 10.Bg5 Ng6 11.Nbd2 h6 12.Re1+ Kf8 13.Bd3 Be7 14.Bxg6 hxg5 15.Ne5 fxg6 16.Nxg6+ Kf7 17.Rxe7+ Kxg6 18.Qd3+ Kh6 19.h4 g4 20.h5 Nxh5 21.Qf5 1-0
                                       
Steinkuhler - Blackburne, Manchester 1863 [Chessgames.com]
1.e4 e5 2.Nf3 Nc6 3.Bc4 Bc5 4.c3 Nf6 5.d4 exd4 6.cxd4 Bb4+ 7.Bd2 Bxd2+ 8.Nfxd2 Nxd4 9.0-0 d6 10.Nb3 Nxb3 11.Qxb3 0-0 12.Re1 Nh5 13.e5 Qg5 14.exd6 Nf4 15.Bxf7+ Kh8 16.g3 cxd6 17.Nc3 Nh3+ 18.Kg2 Qf6 19.Bd5 Qxf2+ 20.Kh1 Qg1+ 21.Rxg1 Nf2+ 22.Kg2 Bh3# 0-1
             
Rosentreter - Hofer, Berlin 1899
1.e4 e5 2.Nf3 Nc6 3.Bc4 Bc5 4.0-0 Nf6 5.d4 Bxd4 6.Nxd4 Nxd4 7.Bg5 h6 8.Bh4 g5 9.f4 gxf4 10.Rxf4 exf4 11.Qxd4 0-0 12.Bxf6 Qe8 13.Bh8 1-0
             
Evans - MacDonnell, London 1829
1.e4 e5 2.Nf3 Nc6 3.Bc4 Bc5 4.0-0 d6 5.b4 Bxb4 6.c3 Ba5 7.d4 Bg4 8.Qb3 Qd7 9.Ng5 Nd8 10.dxe5 dxe5 11.Ba3 Nh6 12.f3 Bb6+ 13.Kh1 Bh5 14.Rd1 Qc8 15.Rxd8+ Qxd8 16.Nxf7 Qh4 17.Qb5+ c6 18.Qxe5+ Kd7 19.Qe6+ Kc7 20.Bd6# 1-0
            
NN - Blackburne, England 1900
1.e4 e5 2.Nf3 Nc6 3.Bc4 Bc5 4.Bxf7+ Kxf7 5.Nxe5+ Nxe5 6.Qh5+ g6 7.Qxe5 d6 8.Qxh8 Qh4 9.0-0 Nf6 10.c3 Ng4 11.h3 Bxf2+ 12.Kh1 Bf5 13.Qxa8 Qxh3+ 14.gxh3 Bxe4# 0-1
                                     
Ashley - Tollit, Birmingham 1923
1.e4 e5 2.Nf3 Nc6 3.Bc4 Nf6 4.d3 Bc5 5.0-0 d6 6.Bg5 h6 7.Bh4 g5 8.Bg3 h5 9.Nxg5 h4 10.Nxf7 hxg3 11.Nxd8 Bg4 12.Qd2 Nd4 13.h3 Ne2+ 14.Kh1 Rxh3+ 15.gxh3 Bf3# 0-1
         
Castaldi - Keres, Stockholm 1937
1.e4 e5 2.Nf3 Nc6 3.Bc4 Nf6 4.Ng5 d5 5.exd5 Na5 6.Bb5+ c6 7.dxc6 bxc6 8.Bd3 Nd5 9.Ne4 f5 10.Ng3 Nf4 11.Bf1 Bc5 12.c3 Bb6 13.d4 Ng6 14.Bd3 0-0 15.b4 Nb7 16.Bc4+ Kh8 17.d5 Nd6 18.Bb3 f4 19.Nf1 Ne4 0-1
       
Kan - Lowenfisch, Leningrad 1933
1.e4 e5 2.Nf3 Nc6 3.Bc4 Nf6 4.d4 exd4 5.Ng5 Ne5 6.Bb3 h6 7.f4 hxg5 8.fxe5 Nxe4 9.0-0 d5 10.exd6 Qxd6 11.Bxf7+ Kd8 12.g3 d3 13.Qe1 Qb6+ 14.Be3 Bc5 15.Rf3 Bg4 16.Bxc5 Qxc5+ 17.Re3 Be2 0-1
                
Dadian - Micham, Zugzidi 1892
1.e4 e5 2.Nf3 Nc6 3.Bc4 Nf6 4.d4 exd4 5.0-0 Nxe4 6.Re1 d5 7.Bxd5 Qxd5 8.Nc3 Qc4 9.Rxe4+ Be6 10.Bg5 Bc5 11.Nd2 Qa6 12.Nb3 Bb6 13.Nd5 h6 14.Nc5 Qb5 15.Rxe6+ Kf8 16.Nd7+ Kg8 17.Qg4 h5 18.N5f6+ gxf6 19.Bh6+ Qg5 20.Nxf6# 1-0
  
Euwe - Reti, Amsterdam 1920
1.e4 e5 2.Nf3 Nc6 3.Bc4 Nf6 4.d4 exd4 5.0-0 Nxe4 6.Re1 d5 7.Bxd5 Qxd5 8.Nc3 Qa5 9.Nxd4 Nxd4 10.Qxd4 f5 11.Bg5 Qc5 12.Qd8+ Kf7 13.Nxe4 fxe4 14.Rad1 Bd6 15.Qxh8 Qxg5 16.f4 Qh4 17.Rxe4 Bh3 18.Qxa8 Bc5+ 19.Kh1 Bxg2+ 20.Kxg2 Qg4+ 21.Kf1 Qf3+ 22.Ke1 Qf2# 0-1
                   
Tartakower - NN, Paris 1933 [Chessgames.com]
1.e4 e5 2.Nf3 Nc6 3.Bc4 Nf6 4.d4 exd4 5.0-0 Bc5 6.e5 d5 7.exf6 dxc4 8.Re1+ Be6 9.Ng5 Qd5 10.Nc3 Qf5 11.Nce4 Bf8 12.Nxf7 Kxf7 13.Ng5+ Kg8 14.g4 Qxf6 15.Rxe6 Qd8 16.Qf3 Qd7 17.Re7 Ne5 18.Rxe5 h6 19.Re7 1-0
                        
Lommer - White, London 1933
1.e4 e5 2.Nf3 Nc6 3.Bc4 Be7 4.d4 exd4 5.Nxd4 Ne5 6.Qe2 Nf6 7.Nc3 Nxc4 8.Qxc4 Nxe4 9.Nxe4 d5 10.Qb5+ c6 11.Nxc6 Qd7 12.Nxe7 1-0
               
Rodzinski - Alekhine, Paris 1913
1.e4 e5 2.Nf3 Nc6 3.Bc4 d6 4.c3 Bg4 5.Qb3 Qd7 6.Ng5 Nh6 7.Bxf7+ Nxf7 8.Nxf7 Qxf7 9.Qxb7 Kd7 10.Qxa8 Qc4 11.f3 Bxf3 12.gxf3 Nd4 13.d3 Qxd3 14.cxd4 Be7 15.Qxh8 Bh4# 0-1
      
Lewis - NN, London 1840
1.e4 e5 2.Nf3 Nc6 3.Bc4 f5 4.Bxg8 Rxg8 5.d4 Nxd4 6.Nxd4 exd4 7.Qxd4 fxe4 8.Qd5 Rh8 9.Qh5+ g6 10.Qe5+ Kf7 11.0-0 Bg7 12.Qd5+ Ke8 13.f3 exf3 14.Re1+ Kf8 15.Qxf3+ Kg8 16.Bg5 Qf8 17.Qd5+ Qf7 18.Re8+ Bf8 19.Bh6 1-0
                               
1.e4 e5 2.Nf3 Nc6 3.Bb5
    
Weiss - Kupak, Zagreb 1928
1.e4 e5 2.Nf3 Nc6 3.Bb5 d6 4.d4 Bd7 5.0-0 exd4 6.Nxd4 Nxd4 7.Bxd7+ Qxd7 8.Qxd4 Nf6 9.Re1 Be7 10.e5 dxe5 11.Qxe5 0-0 12.Qxe7 Rfe8 13.Qb4 Ng4 14.h3 Qd6 15.Rxe8+ Rxe8 0-1  
                         
Alekhine - Forrester, Glasgow 1929 [Chessgames.com]
1.e4 e5 2.Nf3 Nc6 3.Bb5 Nf6 4.Nc3 Bc5 5.Nxe5 Nxe5 6.d4 Bb4 7.dxe5 Nxe4 8.Qd4 Nxc3 9.bxc3 Ba5 10.Ba3 b6 11.e6 Qf6 12.Bxd7+ Kd8 13.Bc6+ Qxd4 14.e7# 1-0
           
Bird - De Vere, Dundee 1868
1.e4 e5 2.Nf3 Nc6 3.Bb5 Nf6 4.d4 exd4 5.e5 Ne4 6.0-0 Be7 7.Nxd4 Nxd4 8.Qxd4 Nc5 9.f4 b6 10.f5 Nb3 11.Qg4 Nxa1 12.Qxg7 Rf8 13.f6 Bc5+ 14.Kh1 Nxc2 15.e6 Nd4 16.exf7+ Rxf7 17.Re1+ Be7 18.Qg8+ Rf8 19.f7# 1-0
     
Vukovic - Deutsch, Zagreb 1920
1.e4 e5 2.Nf3 Nc6 3.Bb5 Nf6 4.d4 exd4 5.e5 Ne4 6.Bf4 f5 7.Bxc6 dxc6 8.Qxd4 Qd5 9.Nc3 Qa5 10.Rd1 Be7 11.Bd2 Qb6 12.Ne2 Bc5 13.Qd8+ Kxd8 14.Bg5+ Ke8 15.Rd8+ Kf7 16.e6+ Kxe6 17.Nf4+ Kf7 18.Ne5# 1-0     
             
Varain - Salminger, Munich 1896
1.e4 e5 2.Nf3 Nc6 3.Bb5 Nf6 4.0-0 d6 5.d4 exd4 6.Nxd4 Bd7 7.Nc3 Be7 8.f4 0-0 9.Be3 Qe8 10.Nxc6 Bxc6 11.Bd3 Qd7 12.Bd4 Rfe8 13.Kh1 h6 14.e5 Qh3 15.Ne4 Nxe4 16.gxh3 Nf2+ 17.Kg1 Nxh3# 0-1
             
S. Nimzovich - Ryckhoff, Pernau 1902
1.e4 e5 2.Nf3 Nc6 3.Bb5 Nf6 4.0-0 d6 5.d4 Nxe4 6.d5 a6 7.Bd3 Nf6 8.dxc6 e4 9.Re1 d5 10.Be2 exf3 11.cxb7 Bxb7 12.Bb5#
1-0        

                       
Wahltuch - Palmer, Manchester 1912
1.e4 e5 2.Nf3 Nc6 3.Bb5 Nf6 4.0-0 Nxe4 5.d4 Nd6 6.dxe5 Nxb5 7.a4 Nd6 8.Bg5 f6 9.Re1 fxg5 10.exd6+ Ne7 11.Ne5 cxd6 12.Qh5+ g6 13.Nxg6 Qa5 14.Nxh8+ Kd8 15.Nc3 Qf5 16.Nb5 Ng6 17.Qxg5+ 1-0
    
Billington - Spears, Birmingham 1906
1.e4 e5 2.Nf3 Nc6 3.Bb5 Nf6 4.0-0 Nxe4 5.d4 Nd6 6.Bxc6 bxc6 7.dxe5 Nb7 8.Nd4 Be7 9.Nf5 Bf8 10.Re1 g6 11.Nd6+ Bxd6 12.exd6+ Kf8 13.Bh6+ Kg8 14.Qd4 f6 15.Qc4# 1-0
                            
Wolf - Haas, Vienna 1911
1.e4 e5 2.Nf3 Nc6 3.Bb5 Nf6 4.0-0 Nxe4 5.d4 Nd6 6.Bxc6 bxc6 7.dxe5 Nb7 8.Nc3 Be7 9.Nd4 0-0 10.Be3 c5 11.Nf5 d6 12.Nxe7+ Qxe7 13.Nd5 Qd8 14.Qh5 Re8 15.Bg5 Rxe5 16.Rfe1 f6 17.f4 g6 18.Qh6 Rxd5 19.Bxf6 Qf8 20.Re8 1-0
          
Bachmann - Frechtel, Regensburg 1887
1.e4 e5 2.Nf3 Nc6 3.Bb5 Nf6 4.0-0 Nxe4 5.Re1 Nd6 6.Nxe5 Nxe5 7.Rxe5+ Be7 8.Nc3 Nxb5 9.Nd5 d6 10.Rxe7+ Kf8 11.Qf3 f6 12.d3 c6 13.Qxf6+ gxf6 14.Bh6+ Kg8 15.Nxf6# 1-0
               
NN - Alapin, Vienna 1900
1.e4 e5 2.Nf3 Nc6 3.Bb5 Nf6 4.0-0 Bc5 5.Nxe5 Nxe5 6.d4 a6 7.Ba4 Nxe4 8.dxe5 Qh4 9.Qd5 Bxf2+ 0-1
                
Yates - Rubinstein, Budapest 1926
1.e4 e5 2.Nf3 Nc6 3.Bb5 a6 4.Ba4 Nf6 5.Qe2 b5 6.Bb3 Bc5 7.c3 0-0 8.0-0 d6 9.Rd1 Qe7 10.d4 Bb6 11.Bg5 Nd8 12.Nh4 Ne6 13.Nf5 Qe8 14.Bxf6 gxf6 15.Bxe6 1-0
    
Gibaud - Sergeant, Hastings 1919
1.e4 e5 2.Nf3 Nc6 3.Bb5 a6 4.Ba4 Nf6 5.Qe2 b5 6.Bb3 Bc5 7.Nc3 d6 8.a4 Bg4 9.axb5 Nd4 10.Qd3 Bxf3 11.gxf3 Nh5 12.Nd5 0-0 13.Bc4 axb5 14.Rxa8 Qxa8 15.Bxb5 c6 16.b4 cxd5 17.bxc5 Nf4 18.Qf1 Rb8 19.Bd3 Rb1 0-1
              
Roesch - Schlage, Hamburg 1913
1.e4 e5 2.Nf3 Nc6 3.Bb5 a6 4.Ba4 Nf6 5.Qe2 b5 6.Bb3 Be7 7.c3 0-0 8.0-0 d5 9.exd5 Nxd5 10.Nxe5 Nf4 11.Qe4 Nxe5 12.Qxa8 Qd3 13.Bd1 Bh3 14.Qxa6 Bxg2 15.Re1 Qf3 0-1
      
Armstrong - NN, Postal 1913
1.e4 e5 2.Nf3 Nc6 3.Bb5 a6 4.Ba4 Nf6 5.0-0 Nxe4 6.Re1 Nc5 7.Nc3 Nxa4 8.Nxe5 Nxe5 9.Rxe5+ Be7 10.Nd5 0-0 11.Nxe7+ Kh8 12.Qh5 d6 13.Qxh7+ 1-0
                  
Pritzel - Giersing, Copenhagen 1922
1.e4 e5 2.Nf3 Nc6 3.Bb5 a6 4.Ba4 Nf6 5.0-0 Nxe4 6.Re1 Nc5 7.Nc3 Nxa4 8.Nxe5 Nxc3 9.Nxc6+ Be7 10.Nxe7 Nxd1 11.Ng6+ Qe7 12.Nxe7 Kd8 13.Nxc8 1-0
                                        
Haas - Wolf, Vienna 1912
1.e4 e5 2.Nf3 Nc6 3.Bb5 a6 4.Ba4 Nf6 5.0-0 Nxe4 6.d4 b5 7.Bb3 d5 8.Nxe5 Nxe5 9.dxe5 Bb7 10.Be3 Bc5 11.Qg4 Bxe3 12.Qxg7 Qg5 13.Qxh8+ Ke7 14.Qxh7 Bxf2+ 15.Kh1 Rg8 16.Qh3 Bc8 17.Qf3 Ng3+ 18.Qxg3 Qxg3 0-1
                     
Broadbent - Van Doesburgh, England 1938
1.e4 e5 2.Nf3 Nc6 3.Bb5 a6 4.Ba4 Nf6 5.0-0 Nxe4 6.d4 b5 7.Bb3 d5 8.dxe5 Be6 9.c3 Be7 10.Nbd2 0-0 11.Bc2 Nxd2 12.Qxd2 Na5 13.Qd3 g6 14.Nd4 c5 15.Nxe6 fxe6 16.h4 Bxh4 17.Qh3 Kg7 18.g3 Bg5 19.f4 Bh6 20.Rf2 1-0
                                                      
Carranza - Alekhine, Buenos Aires 1926
1.e4 e5 2.Nf3 Nc6 3.Bb5 a6 4.Ba4 Nf6 5.0-0 d6 6.d4 Bd7 7.Re1 b5 8.Bb3 Nxd4 9.Nxd4 exd4 10.e5 dxe5 11.Rxe5+ Be7 12.Qe1 c5 13.Bd2 a5 14.a4 c4 15.axb5 cxb3 16.Bxa5 bxc2 17.Bxd8 Rxa1 18.Rxe7+ Kf8 0-1
             
Exner - Englund, Hanover 1902
1.e4 e5 2.Nf3 Nc6 3.Bb5 a6 4.Ba4 Nf6 5.0-0 Bc5 6.c3 Ba7 7.d4 Nxe4 8.dxe5 0-0 9.Bf4 Ne7 10.Ng5 Nxf2 11.Rxf2 Bxf2+ 12.Kxf2 f6 13.Bb3+ Kh8 14.Nxh7 Qe8 15.Nxf8 fxe5 16.Qf3 d6 17.Bg5 Nf5 18.Qh3+ Nh6 19.Qxh6+ gxh6 20.Bf6# 1-0
         
Capablanca - Milner-Barry, Margate 1935
1.e4 e5 2.Nf3 Nc6 3.Bb5 a6 4.Ba4 Nf6 5.0-0 Bc5 6.c3 Ba7 7.d4 Nxe4 8.Re1 f5 9.Nbd2 0-0 10.Nxe4 fxe4 11.Bg5 Qe8 12.Rxe4 d6 13.dxe5 Qg6 14.Rf4 Rxf4 15.Bxf4 Bg4 16.Qb3+ Qf7 17.Ng5 Qxb3 18.Bxb3+ 1-0
                          
Weiss - Schallopp, Nuremberg 1883
1.e4 e5 2.Nf3 Nc6 3.Bb5 a6 4.Ba4 Nf6 5.Nc3 Bc5 6.0-0 b5 7.Bb3 d6 8.d3 Bg4 9.Ne2 Qd7 10.Ng3 Nd4 11.c3 Bxf3 12.gxf3 Nxb3 13.axb3 h5 14.Be3 h4 15.Ne2 Qh3 16.Nc1 g5 17.Kh1 g4 18.Rg1 gxf3 19.Qf1 Ng4 0-1
               
Linden - Behrmann, Postal 1930
1.e4 e5 2.Nf3 Nc6 3.Bb5 a6 4.Ba4 d6 5.0-0 f5 6.d4 fxe4 7.Ng5 exd4 8.Qxd4 Nf6 9.Nxe4 Bd7 10.Re1 Kf7 11.Bb3+ Kg6 12.Qd3 Ne5 13.Nxd6+ 1-0
               
Neumann - Schulten, Europe 1862
1.e4 e5 2.Nf3 Nc6 3.Bb5 Bc5 4.c3 Nge7 5.0-0 0-0 6.d4 exd4 7.cxd4 Bb6 8.d5 Nb8 9.d6 Ng6 10.e5 Nc6 11.Re1 Re8 12.Bg5 f6 13.Bc4+ Kh8 14.exf6 Rxe1+ 15.Qxe1 gxf6 16.Qe8+ 1-0
                
Mayet - Anderssen, Berlin 1851
1.e4 e5 2.Nf3 Nc6 3.Bb5 Bc5 4.c3 Nf6 5.Bxc6 dxc6 6.0-0 Bg4 7.h3 h5 8.hxg4 hxg4 9.Nxe5 g3 10.d4 Nxe4 11.Qg4 Bxd4 12.Qxe4 Bxf2+ 0-1
  
Boden - Bird, London 1873
1.e4 e5 2.Nf3 Nc6 3.Bb5 Nd4 4.Nxd4 exd4 5.0-0 Bc5 6.c3 Ne7 7.d3 c6 8.Bc4 0-0 9.Bg5 Kh8 10.Qh5 f6 11.Bxf6 d5 12.Bxe7 Qxe7 13.exd5 Rxf2 14.Nd2 dxc3 15.Nb3 cxb2 16.Rae1 Rxf1+ 17.Kxf1 Qf6+ 18.Qf3 Qxf3+ 19.gxf3 Bh3+ 0-1
          
Anderssen - Lange, Breslau 1859
1.e4 e5 2.Nf3 Nc6 3.Bb5 Nd4 4.Nxd4 exd4 5.Bc4 Nf6 6.e5 d5 7.Bb3 Bg4 8.f3 Ne4 9.0-0 d3 10.fxg4 Bc5+ 11.Kh1 Ng3+ 12.hxg3 Qg5 13.Rf5 h5 14.gxh5 Qxf5 15.g4 Qf2 0-1
                
Zukertort - Anderssen, Breslau 1865
1.e4 e5 2.Nf3 Nc6 3.Bb5 Nge7 4.c3 d6 5.d4 Bd7 6.0-0 Ng6 7.Ng5 h6 8.Nxf7 Kxf7 9.Bc4+ Ke7 10.Qh5 Qe8 11.Qg5+ hxg5 12.Bxg5# 1-0
                   
Denn - Perwago, Asia 1905
1.e4 e5 2.Nf3 Nc6 3.Bb5 Bb4 4.c3 Ba5 5.0-0 Nge7 6.Na3 0-0 7.Qa4 d5 8.Bxc6 Nxc6 9.Nxe5 Nxe5 10.Qxa5 Nf3+ 11.Kh1 Qd6 12.gxf3 Qf4 13.Kg2 Bh3+ 14.Kxh3 Qxf3+ 15.Kh4 g5+ 16.Kxg5 Kh8 17.Kh4 Rg8 0-1
   
1.e4 e5 2.Nf3 Nc6 3.d4
   
Slonim - Riumin, Moscow 1932 [Chessgames.com]
1.e4 e5 2.Nf3 Nc6 3.d4 exd4 4.Nxd4 Nf6 5.Nxc6 bxc6 6.Nc3 Bb4 7.Bg5 Qe7 8.Bd3 Qe5 9.Bd2 d5 10.Qe2 0-0 11.0-0-0 Rb8 12.f4 Qe7 13.exd5 Ba3 14.Na4 Bxb2+ 15.Nxb2 Qa3 16.Qe5 Re8 17.Qd4 c5 18.Qc3 Qxa2 19.Be1 Re2 20.Bxe2 Ne4 0-1
                  
Paulsen - Bier, Nuremberg 1883
1.e4 e5 2.Nf3 Nc6 3.d4 exd4 4.Nxd4 Bc5 5.Be3 Qf6 6.c3 Nge7 7.Qd2 Nd8 8.f4 d6 9.Bd3 Ne6 10.e5 dxe5 11.Nxe6 Bxe3 12.Bb5+ Nc6 13.Nxc7+ Kf8 14.Qxe3 Rb8 15.Qc5+ Qe7 16.Qxe7+ 1-0
      
Fraser - Taubenhaus, Paris 1888
1.e4 e5 2.Nf3 Nc6 3.d4 exd4 4.Nxd4 Qh4 5.Nc3 Nf6 6.Nf5 Qh5 7.Be2 Qg6 8.Nh4 1-0
          
Prugel - Dyckhoff, Postal 1930
1.e4 e5 2.Nf3 Nc6 3.d4 exd4 4.Nxd4 Qh4 5.Qd3 Nf6 6.Nd2 Ng4 7.g3 Qf6 8.N2f3 Nce5 9.Qc3 Bb4 0-1
             
Hopkins - NN, London 1932
1.e4 e5 2.Nf3 Nc6 3.d4 exd4 4.Nxd4 Nge7 5.Nc3 g6 6.Bg5 Bg7 7.Nd5 Bxd4 8.Qxd4 Nxd4 9.Nf6+ Kf8 10.Bh6# 1-0
            
Leonhardt - Spielmann, Nuremberg 1906
1.e4 e5 2.Nf3 Nc6 3.d4 exd4 4.c3 d5 5.exd5 Qxd5 6.cxd4 Bg4 7.Be2 Nf6 8.Nc3 Qh5 9.0-0 Bd6 10.h3 0-0-0 11.hxg4 Nxg4 12.g3 Qh3 13.Ne4 Be7 14.Be3 f5 15.Ned2 Nxe3 16.fxe3 Qxg3+ 17.Kh1 Rd6 18.Nh2 Rh6 19.Bh5 Bd6 20.Rf4 Bxf4 21.exf4 Qh4 0-1
                
von der Lasa - Hanstein, Berlin 1842
1.e4 e5 2.Nf3 Nc6 3.d4 exd4 4.Bc4 Bb4+ 5.c3 dxc3 6.0-0 cxb2 7.Bxb2 f6 8.e5 Be7 9.Qd5 Nh6 10.exf6 Bxf6 11.Bc1 Ne7 12.Qh5+ Ng6 13.Bxh6 Bxa1 14.Qd5 Rf8 15.Re1+ Ne7 16.Bxg7 Bxg7 17.Qh5+ 1-0
         
Klieforth - Schliemann, Schwerin 1862
1.e4 e5 2.Nf3 Nc6 3.d4 exd4 4.Bc4 Bc5 5.Ng5 Nh6 6.Qh5 Qe7 7.0-0 Ne5 8.Bb3 d6 9.h3 Bd7 10.f4 Ng6 11.f5 d3+ 12.Kh1 dxc2 13.Nc3 Ne5 14.Nd5 Qd8 15.f6 0-0 16.Ne7+ Kh8 17.fxg7+ Kxg7 18.Qxh6+ Kxh6 19.Ne6+ 1-0
                     
Blackburne - Gifford, The Hague 1874
1.e4 e5 2.Nf3 Nc6 3.d4 exd4 4.Bc4 Bc5 5.Ng5 Nh6 6.Qh5 Qe7 7.f4 0-0 8.0-0 d6 9.f5 d3+ 10.Kh1 dxc2 11.Nc3 Ne5 12.Nd5 Qd8 13.f6 Ng6 14.fxg7 Kxg7 15.Qxh6+ Kxh6 16.Ne6+ Kh5 17.Be2+ Kh4 18.Rf4+ Nxf4 19.g3+ Kh3 20.Nexf4# 1-0
                       
Schumoff - Jaenisch, St. Petersburg 1850
1.e4 e5 2.Nf3 Nc6 3.d4 exd4 4.Bc4 Bc5 5.Ng5 Nh6 6.Nxf7 Nxf7 7.Bxf7+ Kxf7 8.Qh5+ g6 9.Qxc5 d6 10.Qb5 Re8 11.0-0 Rxe4 12.Qd5+ Re6 13.Bg5 Qe8 14.f4 Kg7 15.f5 Re5 16.f6+ Kh8 17.f7 Kg7 18.fxe8N+ Rxe8 19.Qf7+ Kh8 20.Bf6# 1-0
                       
Greville - Harrwitz, Paris 1845
1.e4 e5 2.Nf3 Nc6 3.d4 exd4 4.Bc4 Bc5 5.Ng5 Nh6 6.Nxf7 Nxf7 7.Bxf7+ Kxf7 8.Qh5+ g6 9.Qxc5 d6 10.Qd5+ Be6 11.Qb5 Ne5 12.f4 Bc4 13.Qb4 Qh4+ 14.g3 Qg4 15.Qd2 Nf3+ 0-1
                      
1.e4 e5 2.Nf3 Nc6 3.Nc3
                                           
Coria - Capablanca, Buenos Aires 1914 [Chessgames.com]
1.e4 e5 2.Nf3 Nc6 3.Nc3 Nf6 4.Bb5 Bb4 5.0-0 0-0 6.d3 d6 7.Bg5 Bxc3 8.bxc3 Qe7 9.Nd2 h6 10.Bh4 Nd8 11.d4 Ne6 12.dxe5 dxe5 13.Bd3 Nf4 14.Nc4 Rd8 15.Bxf6 Qxf6 16.Qd2 Bh3 17.Ne3 Bxg2 18.Nf5 Bxe4 19.Ng3 Nh3# 0-1
             
Leussen - Duras, Scheveningen 1905
1.e4 e5 2.Nf3 Nc6 3.Nc3 Nf6 4.Bb5 Bb4 5.0-0 0-0 6.d3 d6 7.Ne2 Bg4 8.c3 Ba5 9.Ng3 Bb6 10.h3 Bd7 11.Bg5 Ne7 12.Bxf6 Bxb5 13.Nh5 Qd7 14.Nxg7 h6 15.Ng5 Ng6 16.Qh5 Rfb8 17.Qxh6 Kf8 18.N7e6+ Ke8 19.Qf8+ Nxf8 20.Ng7# 1-0 
                   
Jowett - Macdonald, London 1885
1.e4 e5 2.Nf3 Nc6 3.Nc3 Nf6 4.Bb5 Nd4 5.Bc4 Nxe4 6.Bxf7+ Kxf7 7.Nxe4 Nxf3+ 8.Qxf3+ Kg8 9.Ng5 1-0
                 
Belsitzmann - Rubinstein, Warsaw 1917
1.e4 e5 2.Nf3 Nc6 3.Nc3 Nf6 4.Bb5 Nd4 5.Bc4 Bc5 6.Nxe5 Qe7 7.Nd3 d5 8.Nxd5 Qxe4+ 9.Ne3 Bd6 10.0-0 b5 11.Bb3 Bb7 12.Ne1 Qh4 13.g3 Qh3 14.c3 h5 15.cxd4 h4 16.Qe2 Qxh2+ 17.Kxh2 hxg3+ 0-1
                    
Leonhardt - Spielmann, Munich 1906
1.e4 e5 2.Nf3 Nc6 3.Nc3 Nf6 4.Bb5 Bb4 5.Nxe5 Nxe5 6.d4 Bd6 7.f4 Ng6 8.e5 c6 9.exd6 cxb5 10.Qe2+ Kf8 11.f5 Nh4 12.0-0 h6 13.Nxb5 g6 14.fxg6 fxg6 15.Nc7 Rb8 16.Qg4 1-0


Pollock - Mortimer, London 1887
1.e4 e5 2.Nf3 Nc6 3.Nc3 Bc5 4.Nxe5 Nxe5 5.d4 Bd6 6.dxe5 Bxe5 7.Bc4 Bxc3+ 8.bxc3 d6 9.0-0 Ne7 10.Qh5 Ng6 11.Bg5 Qd7 12.h3 0-0 13.f4 Kh8 14.f5 Ne5 15.f6 g6 16.Qh6 Rg8 17.Rf4 Nf3+ 18.Rxf3 Qe8 19.Rf4 Qf8 20.Qxh7+ 1-0
               
Reti - Dunkelbum, Vienna 1914
1.e4 e5 2.Nc3 Nc6 3.Nf3 Bc5 4.Nxe5 Nxe5 5.d4 Bxd4 6.Qxd4 Qf6 7.Nb5 Kd8 8.Qc5 1-0
                       
Pollock - Hall, Bradford 1890
1.e4 e5 2.Nf3 Nc6 3.Nc3 Bb4 4.Bc4 Nf6 5.0-0 d6 6.Nd5 Bg4 7.c3 Bc5 8.d3 Ne7 9.Nxe5 Bxd1 10.Nxf6+ gxf6 11.Bxf7+ Kf8 12.Bh6# 1-0
               
Berger - Frohlich, Graz 1888
1.e4 e5 2.Nc3 Nc6 3.Nf3 d6 4.Bb5 Bg4 5.Nd5 Nge7 6.c3 a6 7.Ba4 b5 8.Bb3 Na5 9.Nxe5 Bxd1 10.Nf6+ gxf6 11.Bxf7# 1-0
             
Breyer - Balla, Pistyan 1922
1.e4 e5 2.Nf3 Nc6 3.Nc3 f5 4.d4 fxe4 5.Nxe5 Nf6 6.Bc4 d5 7.Nxd5 Nxd5 8.Qh5+ g6 9.Nxg6 hxg6 10.Qxg6+ Kd7 11.Bxd5 Qe8 12.Bf7 Qe7 13.Bg5 Ne5 14.Qf5+ 1-0
                                                               
1.e4 e5 2.Nf3 Nc6 3.c3
                        
Grundy - Ranken, London 1893 [Chessgames.com]
1.e4 e5 2.Nf3 Nc6 3.c3 Nf6 4.d4 d5 5.Bb5 Nxe4 6.Nxe5 Bd7 7.Qb3 Qe7 8.Qxd5 Nxe5 9.Qxb7 Nf3+ 10.Kf1 Ng3+ 0-1
           
Wayte - Ranken, London 1890 [Chessgames.com]
1.e4 e5 2.Nf3 Nc6 3.c3 Nf6 4.d4 d5 5.Bb5 Nxe4 6.Nxe5 Bd7 7.Qb3 Nxe5 8.Qxd5 Qe7 9.Qxb7 Bxb5 10.Qxa8+ Kd7 11.dxe5 Qxe5 12.Be3 Bc5 13.Qxh8 Nxf2 14.Kd2 Bxe3+ 0-1
            
Tchigorin - Gossip, New York 1889
1.e4 e5 2.Nf3 Nc6 3.c3 d5 4.Qa4 f6 5.Bb5 Nge7 6.exd5 Qxd5 7.0-0 Bd7 8.d4 e4 9.Nfd2 Ng6 10.Bc4 Qa5 11.Qb3 f5 12.Bf7+ Ke7 13.Nc4 Qa6 14.Bg5+ Kxf7 15.Nd6# 1-0
           
Marten - Winterburn, London 1930
1.e4 e5 2.Nf3 Nc6 3.c3 d5 4.Qa4 Bd7 5.exd5 Nd4 6.Qd1 Nxf3+ 7.Qxf3 f5 8.d4 e4 9.Qe3 Bd6 10.Qg5 Nf6 11.Qxg7 Rg8 12.Qh6 Bf8 13.Qd2 Nxd5 14.Bc4 Bc6 15.0-0 Rxg2+ 16.Kxg2 e3 17.fxe3 Nf4+ 18.Kg3 Qg5+ 19.Kf2 Qh4+ 20.Kg1 Nh3# 0-1
           
Fink - Alekhine, Pasadena 1932
1.e4 e5 2.Nf3 Nc6 3.c3 d5 4.Qa4 Nf6 5.Nxe5 Bd6 6.Nxc6 bxc6 7.e5 Bxe5 8.d4 Bd6 9.Qxc6+ Bd7 10.Qa6 0-0 11.Be2 Re8 12.Nd2 Rb8 13.a4 Qe7 14.Nf1 Bb5 0-1
                         
1.e4 e5 2.Nf3 Nc6 3.Be2
                   
Schiffer - Janny, Budapest 1898 [Chessgames.com]
1.e4 e5 2.Nf3 Nc6 3.Be2 Bc5 4.Nxe5 Bxf2+ 5.Kxf2 Nxe5 6.d4 Qf6+ 7.Bf3 Ng4+ 8.Kg3 h5 9.h3 h4+ 10.Kxg4 d6# 0-1        
                    
1.e4 e5 2.Nf3 Nf6
 
Janowski - Marshall, Match 1912 [Chessgames.com]
1.e4 e5 2.Nf3 Nf6 3.Nxe5 d6 4.Nf3 Nxe4 5.d4 d5 6.Bd3 Bd6 7.c4 0-0 8.cxd5 Bb4+ 9.Kf1 Qxd5 10.Qc2 Re8 11.Nc3 Nxc3 12.bxc3 Qxf3 13.cxb4 Nc6 14.Bb2 Nxb4 15.Bxh7+ Kh8 16.gxf3 Bh3+ 17.Kg1 Nxc2 18.Bxc2 Re2 19.Rc1 Rae8 20.Bc3 R8e3 21.Bb4 Rxf3 22.Bd1 Rf6 0-1
              
G. Thomas - A. Thomas, Hastings 1937
1.e4 e5 2.Nf3 Nf6 3.Nxe5 d6 4.Nf3 Nxe4 5.d4 d5 6.Bd3 Bg4 7.0-0 f5 8.c4 Nc6 9.Nc3 Bxf3 10.gxf3 Nxd4 11.fxe4 dxe4 12.Bxe4 fxe4 13.Re1 Ne6 14.Qg4 Kf7 15.Nxe4 Be7 16.Bf4 Bf6 17.Rad1 h5 18.Qf5 g6 19.Ng5+ 1-0
                
Sunderstrom - Holm, Stockholm 1912
1.e4 e5 2.Nf3 Nf6 3.Nxe5 d6 4.Nf3 Nxe4 5.Nc3 Nxc3 6.dxc3 Be7 7.Bd3 0-0 8.h4 Re8 9.Be3 Nc6 10.Bxh7+ Kxh7 11.Ng5+ Kg6 12.h5+ Kf6 13.Qf3+ Bf5 14.g4 Qc8 15.Ne4+ Ke5 16.Qf4+ Kd5 17.0-0-0+ Kc4 18.Nxd6# 1-0
                 
1.e4 e5 2.Nf3 d6     
                
Castaldi - Tartakower, Stockholm 1937 [Chessgames.com]
1.e4 e5 2.Nf3 d6 3.d4 Nf6 4.Nc3 Nbd7 5.Be2 Be7 6.0-0 h6 7.b3 c6 8.Bb2 Qc7 9.Qd2 g5 10.Rfd1 Nf8 11.dxe5 dxe5 12.Nxe5 Be6 13.Nb5 Qb8 14.Qa5 Bd8 15.Rxd8+ Qxd8 16.Nc7+ 1-0
   
Hahlbohm - Moorman, Chicago 1917
1.e4 e5 2.Nf3 d6 3.d4 Nd7 4.Bc4 h6 5.dxe5 dxe5 6.Bxf7+ Kxf7 7.Nxe5+ Kf6 8.Qd5 Ne7 9.Qf7+ Kxe5 10.Bf4+ Kd4 11.Qe6 Nc5 12.Be3# 1-0
            
Koltanowski - Denhaene, Antwerp 1931
1.e4 e5 2.Nf3 d6 3.d4 Nd7 4.Bc4 Be7 5.dxe5 dxe5 6.Qd5 Ndf6 7.Qxf7+ Kd7 8.Nxe5+ 1-0
          
Atwood - Wilson, London 1798
1.e4 e5 2.Nf3 d6 3.d4 f5 4.dxe5 fxe4 5.Ng5 d5 6.e6 Nh6 7.Nc3 c6 8.Ngxe4 dxe4 9.Qh5+ g6 10.Qe5 Rg8 11.Bxh6 Bxh6 12.Rd1 Qe7 13.Bc4 b5 14.Bb3 a5 15.Nxe4 a4 16.Nf6+ Kf8 17.Nxg8 Kxg8 18.Rd8+ Qxd8 19.e7+ Qd5 20.e8Q+ Bf8 21.Qh8+ Kxh8 22.Qxf8+ 1-0
           
Morphy - Duke&Count, Paris 1858
1.e4 e5 2.Nf3 d6 3.d4 Bg4 4.dxe5 Bxf3 5.Qxf3 dxe5 6.Bc4 Nf6 7.Qb3 Qe7 8.Nc3 c6 9.Bg5 b5 10.Nxb5 cxb5 11.Bxb5+ Nbd7 12.0-0-0 Rd8 13.Rxd7 Rxd7 14.Rd1 Qe6 15.Bxd7+ Nxd7 16.Qb8+ Nxb8 17.Rd8# 1-0
                             
Zwiebel - NN, Bucharest 1931
1.e4 e5 2.Nf3 d6 3.d4 Bg4 4.dxe5 Bxf3 5.Qxf3 dxe5 6.Bc4 Qf6 7.Qb3 b6 8.Bg5 Qxg5 9.Bxf7+ Kd8 10.Qd5+ Bd6 11.Nc3 Qxg2 12.Qxa8 Qxh1+ 13.Ke2 Qxh2 14.Qxb8+ Ke7 15.Qe8+ Kf6 16.Qe6+ Kg5 17.Rg1+ Qxg1 18.Qf5+ Kh4 19.Qh5# 1-0
                
Polo - Pasqualini, Ferrera 1923
1.e4 e5 2.Nf3 d6 3.Bc4 Be7 4.d4 exd4 5.Nxd4 Nd7 6.Bxf7+ Kxf7 7.Ne6 Qe8 8.Nxc7 Qf8 9.Qh5+ g6 10.Qd5+ Kf6 11.Bg5+ Kg7 12.Ne6+ 1-0
     
Keres - NN, Estonia 1937
1.e4 e5 2.Nf3 d6 3.Bc4 Nf6 4.Nc3 Nbd7 5.d4 exd4 6.Qxd4 Be7 7.Bxf7+ Kxf7 8.Ng5+ Kg8 9.Qc4+ d5 10.Nxd5 Ne5 11.Nxf6+ Kf8 12.Ngxh7+ 1-0
               
Blake - Hooke, London 1923
1.e4 e5 2.Nf3 d6 3.Bc4 f5 4.d4 Nf6 5.Nc3 exd4 6.Qxd4 Bd7 7.Ng5 Nc6 8.Bf7+ Ke7 9.Qxf6+ Kxf6 10.Nd5+ Ke5 11.Nf3+ Kxe4 12.Nc3# 1-0
     
Schulder - Boden, England 1865
1.e4 e5 2.Nf3 d6 3.c3 f5 4.Bc4 Nf6 5.d4 fxe4 6.dxe5 exf3 7.exf6 Qxf6 8.gxf3 Nc6 9.f4 Bd7 10.Be3 0-0-0 11.Nd2 Re8 12.Qf3 Bf5 13.0-0-0 d5 14.Bxd5 Qxc3+ 15.bxc3 Ba3# 0-1
     
1.e4 e5 2.Nf3 d5
    
Kozelen - Eliskases, Postal 1932 [Chessgames.com]
1.e4 e5 2.Nf3 d5 3.exd5 e4 4.Qe2 Nf6 5.Qb5+ c6 6.dxc6 bxc6 7.Qe5+ Be7 8.Ng5 Nbd7 9.Qf4 0-0 10.Nxe4 Nd5 11.Qf3 Re8 12.d3 Ne5 13.Qg3 Bh4 14.Bg5 Bxg5 15.Qxg5 Qxg5 16.Nxg5 Nf3+ 17.Kd1 Re1# 0-1
            
1.e4 e5 2.Bc4      
                     
Terestschenko - Rotlevi, St. Petersburg 1909 [Chessgames.com]
1.e4 e5 2.Bc4 Nf6 3.d4 exd4 4.Nf3 Nxe4 5.Qxd4 Nf6 6.Nc3 Nc6 7.Qh4 Be7 8.Bg5 d5 9.0-0-0 Be6 10.Rhe1 h6 11.Bxf6 Bxf6 12.Qh5 Bxc3 13.Rxe6+ Kf8 14.Rxd5 Qc8 15.Rxc6 g6 16.Rxg6 fxg6 17.Qxg6 Qe8 18.Rf5+ Ke7 19.Qe6+ Kd8 20.Rd5+ 1-0
    
Prokes - Zander, Vienna 1925
1.e4 e5 2.Bc4 Nf6 3.d4 exd4 4.Nf3 Nxe4 5.Qxd4 Nd6 6.0-0 Nc6 7.Re1+ Ne7 8.Bb3 f6 9.Qd5 g5 10.Nxg5 fxg5 11.Bxg5 h6 12.Nc3 Rh7 13.Qg8 hxg5 14.Qxh7 1-0
              
Marshall - Forsberg, New York 1925
1.e4 e5 2.Bc4 Nf6 3.d4 c6 4.dxe5 Qa5+ 5.Nc3 Nxe4 6.Bxf7+ Kxf7 7.Qf3+ Nf6 8.exf6 Qe5+ 9.Ne4 Bb4+ 10.Kf1 Re8 11.fxg7+ Kxg7 12.Qg4+ Kh8 13.Bg5 Be7 14.Nf3 Qb5+ 15.Kg1 d5 16.Qh5 Bd7 17.Nf6 1-0
                        
Schulten - Horwitz, London 1846
1.e4 e5 2.Bc4 Nf6 3.Nc3 b5 4.Bxb5 Bc5 5.d3 c6 6.Bc4 Qb6 7.Qe2 d5 8.exd5 0-0 9.Ne4 Nxe4 10.dxe4 Bxf2+ 11.Qxf2 Qb4+ 12.Bd2 Qxc4 13.Qf3 f5 14.exf5 Bxf5 15.Qb3 Qf1+ 16.Kxf1 Bd3+ 17.Ke1 Rf1# 0-1 

Sergeant - Holmes, Birmingham 1915

1.e4 e5 2.Bc4 Nc6 3.Nc3 Nf6 4.d3 Bc5 5.f4 d6 6.f5 h6 7.g4 h5 8.Bg5 hxg4 9.Nd5 g3 10.Qf3 Bf2+ 11.Kd1 Nd4 12.hxg3 Rxh1 13.Qxh1 Bxg1 14.Qh8+ Kd7 15.Qxg7 Nxd5 16.Bxd5 1-0
    
Bowdler - Conway, London 1796
1.e4 e5 2.Bc4 Bc5 3.d3 c6 4.Qe2 d6 5.f4 exf4 6.Bxf4 Qb6 7.Qf3 Qxb2 8.Bxf7+ Kd7 9.Ne2 Qxa1 10.Kd2 Bb4+ 11.Nbc3 Bxc3+ 12.Nxc3 Qxh1 13.Qg4+ Kc7 14.Qxg7 Nd7 15.Qg3 b6 16.Nb5+ cxb5 17.Bxd6+ Kb7 18.Bd5+ Ka6 19.d4 b4 20.Bxb4 Kb5 21.c4+ Kxb4 22.Qb3+ Ka5 23.Qa3# 1-0
                                                      
1.e4 e5 2.Nc3       
                        
Lazard - Crepeaux, Strasbourg 1924 [Chessgames.com]
1.e4 e5 2.Nc3 Nf6 3.f4 d5 4.fxe5 Nxe4 5.Nf3 Nc6 6.Be2 Bc5 7.d4 Nxd4 8.Nxd4 Qh4+ 9.g3 Nxg3 10.Nf3 Bf2+ 11.Kxf2 Ne4+ 12.Ke3 Qf2+ 13.Kd3 Bf5 14.Qg1 Ng5+ 0-1
   
Spielmann - Flamberg, Mannheim 1914
1.e4 e5 2.Nc3 Nf6 3.f4 d5 4.fxe5 Nxe4 5.Nf3 Bg4 6.Qe2 Nc5 7.d4 Bxf3 8.Qxf3 Qh4+ 9.g3 Qxd4 10.Be3 Qxe5 11.0-0-0 c6 12.Nxd5 cxd5 13.Rxd5 Qe6 14.Bc4 Qe4 15.Bxc5 1-0
           
Arrandale - Henderson, Postal 1932
1.e4 e5 2.Nc3 Nf6 3.f4 d5 4.fxe5 Nxe4 5.Nf3 Be7 6.d4 0-0 7.Bd3 Nxc3 8.bxc3 c5 9.0-0 Nc6 10.Bxh7+ Kxh7 11.Ng5+ Bxg5 12.Qh5+ Bh6 13.Rf6 Kg8 14.Bxh6 gxf6 15.Rf1 Ne7 16.exf6 Ng6 17.Bg5 1-0
            
NN - Brooke, Europe 1923
1.e4 e5 2.Nc3 Nf6 3.f4 d5 4.fxe5 Nxe4 5.Qf3 f5 6.d4 Nc6 7.Bb5 Bb4 8.Nge2 0-0 9.0-0 Be6 10.Qd3 Qe7 11.Nf4 Nxd4 12.Nfxd5 Bxd5 13.Nxd5 Qc5 14.Bc4 Nf3+ 15.Kh1 Qg1+ 16.Rxg1 Nf2# 0-1
         
Allingham - Bundock, Postal 1912
1.e4 e5 2.Nc3 Nf6 3.f4 d5 4.fxe5 Nxe4 5.Qf3 f5 6.Nge2 Nc6 7.d4 Be6 8.Bf4 Be7 9.0-0-0 g5 10.Bg3 0-0 11.h4 f4 12.Bxf4 gxf4 13.Nxf4 Bxh4 14.Kb1 Nf2 15.Rxh4 Qxh4 16.g3 Rxf4 0-1
        
Spielmann - Lowenfisch, Carlsbad 1911
1.e4 e5 2.Nc3 Nf6 3.f4 d5 4.fxe5 Nxe4 5.Qf3 f5 6.d3 Nxc3 7.bxc3 d4 8.Qg3 Nc6 9.Be2 Be6 10.Bf3 Qd7 11.Ne2 dxc3 12.Be3 Nb4 13.0-0 Nxc2 14.Bxb7 Nxe3 15.Qxe3 Rd8 16.Nf4 Bb4 17.Ba6 Qc6 18.Bb5 Qxb5 19.Nxe6 Ke7 20.Nxd8 Kxd8 21.Rae1 1-0
             
Englund - E. Cohn, Barmen 1905
1.e4 e5 2.Nc3 Nf6 3.f4 d5 4.fxe5 Nxe4 5.Qf3 Nc6 6.Nxe4 Nd4 7.Qd3 dxe4 8.Qc4 Be6 9.Qa4+ c6 10.Ne2 Bc5 11.c3 b5 12.Qd1 Qh4+ 13.g3 Nf3# 0-1
       
Koring - Eljaschoff, Munich 1902
1.e4 e5 2.Nc3 Nf6 3.g3 Bc5 4.Bg2 d6 5.Nge2 Ng4 6.0-0 h5 7.Na4 h4 8.Nxc5 dxc5 9.h3 Nh6 10.g4 Nc6 11.f4 exf4 12.Nxf4 Ne5 13.d3 Nhxg4 14.hxg4 Bxg4 15.Qe1 h3 16.Bh1 h2+ 17.Kf2 Qf6 18.Ke3 g5 19.Nh5 Nc4+ 20.dxc4 Qd4# 0-1  
         
Mieses - Tchigorin, Ostend 1905
1.e4 e5 2.Nc3 Nc6 3.Bc4 Bc5 4.Qg4 Qf6 5.Nd5 Qxf2+ 6.Kd1 Kf8 7.Nh3 Qd4 8.d3 d6 9.Qh4 Bxh3 10.Qxh3 Na5 11.Rf1 Nxc4 12.Qd7 f6 13.Nxf6 Qf2 14.Rxf2 Bxf2 15.Nh5 1-0
           
Alekhine - Lugovski, Yugoslavia 1931
1.e4 e5 2.Nc3 Nc6 3.Bc4 Bc5 4.Qg4 Qf6 5.Nd5 Qxf2+ 6.Kd1 Kf8 7.Nh3 Qd4 8.d3 Bb6 9.Rf1 Nd8 10.c3 Qc5 11.Ng5 Nh6 12.Qh4 d6 13.Ne6+ 1-0
         
Francis - Hooper, Birmingham 1916
1.e4 e5 2.Nc3 Nc6 3.Bc4 Bc5 4.Qg4 Qf6 5.Nd5 Qxf2+ 6.Kd1 d6 7.Qxg7 Bd7 8.Nxc7+ Kd8 9.Nxa8 Kc8 10.Nf3 Bh3 11.Rf1 Qxg2 12.Be6+ 1-0
           
Kurschner - Tarrasch, Nuremberg 1890
1.e4 e5 2.Nc3 Nc6 3.g3 Nf6 4.Bg2 Bc5 5.d3 a6 6.f4 d6 7.f5 g6 8.g4 h5 9.Bg5 Nd4 10.Nd5 Nxd5 11.Bxd8 Ne3 12.Qd2 Ndxc2+ 13.Ke2 Nd4+ 14.Kf2 Nxg4+ 15.Kg3 gxf5 16.Qg5 h4+ 17.Qxh4 f4+ 18.Kh3 Nf2# 0-1
          
Morgan - Shipley, USA 1893
1.e4 e5 2.Nc3 Nc6 3.f4 exf4 4.d4 Qh4+ 5.Ke2 b6 6.Nb5 Nf6 7.Nf3 Qg4 8.Nxc7+ Kd8 9.Nxa8 Nxe4 10.c4 Bb4 11.Qa4 Nxd4+ 12.Kd1 Nf2# 0-1
   
Spielmann - Schlechter, Vienna 1914
1.e4 e5 2.Nc3 Nc6 3.f4 Bc5 4.fxe5 d6 5.exd6 Qxd6 6.Nf3 Bg4 7.Ne2 0-0-0 8.c3 f5 9.d4 fxe4 10.Ng5 Qe7 11.Qc2 e3 12.Qe4 Qxg5 13.Bxe3 Qh4+ 14.g3 Qh5 15.dxc5 Nf6 16.Qf4 Nd5 17.Qg5 Nxe3 18.Qxe3 Rhe8 0-1
                 
Kulmala - Lehtonen, Tampere 1930
1.e4 e5 2.Nc3 Nc6 3.f4 Bc5 4.Nf3 d6 5.f5 Nf6 6.h3 d5 7.Nxe5 Nxe4 8.Nf3 Qh4+ 9.Nxh4 Bf2+ 10.Ke2 Nd4+ 11.Kd3 Nc5# 0-1
                      
Steinitz - Hodges, New York 1891
1.e4 e5 2.Nc3 Bc5 3.f4 Bxg1 4.Rxg1 Qh4+ 5.g3 Qe7 6.fxe5 Nc6 7.d4 f6 8.Nd5 Qd8 9.Bf4 g5 10.Qh5+ Kf8 11.Bc4 gxf4 12.gxf4 Nxd4 13.Nxf6 Qe7 14.Bxg8 Nxc2+ 15.Kd1 h6 16.Bb3 Nxa1 17.Qxh6+ 1-0
                                  
1.e4 e5 2.d4
                    
Svenson - Alderson, Postal 1912 [Chessgames.com]
1.e4 e5 2.d4 exd4 3.c3 dxc3 4.Bc4 cxb2 5.Bxb2 Nf6 6.Nc3 Nc6 7.Nf3 Na5 8.Bxf7+ Kxf7 9.e5 Nc4 10.exf6 Qe8+ 11.Kf1 Nxb2 12.Qd5+ 1-0
                       
Lindehn - Maczuski, Paris 1863
1.e4 e5 2.d4 exd4 3.c3 dxc3 4.Bc4 cxb2 5.Bxb2 Nf6 6.Nc3 Bb4 7.Nge2 Nxe4 8.0-0 Nxc3 9.Nxc3 Bxc3 10.Bxc3 Qg5 11.Re1+ Kd8 12.f4 Qxf4 13.Bxg7 Rg8 14.Qg4 1-0
 
Schnitzler - Alexandre, Paris 1879
1.e4 e5 2.d4 exd4 3.c3 dxc3 4.Bc4 cxb2 5.Bxb2 Qg5 6.Nf3 Qxg2 7.Bxf7+ Kd8 8.Rg1 Bb4+ 9.Nc3 Qh3 10.Rg3 Qh6 11.Qb3 Bxc3+ 12.Qxc3 Nf6 13.Rg6 hxg6 14.Qxf6+ gxf6 15.Bxf6# 1-0
                                           
Charousek - Wollner, Kasha 1893
1.e4 e5 2.d4 exd4 3.c3 dxc3 4.Bc4 Nf6 5.Nf3 Bc5 6.Nxc3 d6 7.0-0 0-0 8.Ng5 h6 9.Nxf7 Rxf7 10.e5 Ng4 11.e6 Qh4 12.exf7+ Kf8 13.Bf4 Nxf2 14.Qe2 Ng4+ 15.Kh1 Bd7 16.Rae1 Nc6 17.Qe8+ Rxe8 18.fxe8Q+ Bxe8 19.Bxd6# 1-0
           
Atkins - Jacobs, London 1915
1.e4 e5 2.d4 exd4 3.c3 dxc3 4.Bc4 Nf6 5.Nf3 Nxe4 6.0-0 Nd6 7.Nxc3 Nxc4 8.Re1+ Be7 9.Nd5 Nc6 10.Bg5 f6 11.Rc1 b5 12.Rxc4 bxc4 13.Ne5 fxg5 14.Qh5+ g6 15.Nf6+ Bxf6 16.Nxg6+ Qe7 17.Rxe7+ Bxe7 18.Ne5+ Kd8 19.Nf7+ Ke8 20.Nd6+ Kd8 21.Qe8+ Rxe8 22.Nf7# 1-0
     
Mieses - Wolf, Monte Carlo 1903
1.e4 e5 2.d4 exd4 3.c3 d5 4.exd5 Qxd5 5.cxd4 Nc6 6.Nf3 Bg4 7.Be2 0-0-0 8.Nc3 Qa5 9.Be3 Bc5 10.0-0 Nf6 11.Qb3 Nxd4 12.Bxd4 Bxd4 13.Nxd4 Rxd4 14.Qxf7 Qg5 15.Bxg4+ Qxg4 16.Rac1 Rd7 17.Qb3 Nh5 18.h3 Qg6 19.Na4 Qc6 20.Rc3 Qd5 21.Qa3 Nf4 22.Nb6+ 1-0
                
Mieses - Taubenhaus, Ostend 1906
1.e4 e5 2.d4 exd4 3.c3 d5 4.exd5 Qxd5 5.cxd4 Nc6 6.Nf3 Bg4 7.Be2 0-0-0 8.Nc3 Qh5 9.a3 Bd6 10.Be3 Nf6 11.Rc1 Rhe8 12.Nb5 Nd5 13.Rxc6 bxc6 14.Nxa7+ Kd7 15.Ne5+ 1-0
     
Mieses - Rubinstein, Prague 1908
1.e4 e5 2.d4 exd4 3.c3 d5 4.e5 dxc3 5.Nf3 cxb2 6.Bxb2 Nh6 7.Nc3 Be6 8.Bd3 Be7 9.Qc2 Nc6 10.a3 Qd7 11.Bc1 Nf5 12.Qa4 0-0 13.Qf4 f6 14.g4 fxe5 15.Nxe5 Nxe5 16.Qxe5 Bf6 0-1       
                  
Schwarz - Tarrasch, Nuremberg 1883
1.e4 e5 2.d4 exd4 3.c3 Qe7 4.f3 d5 5.Qxd4 Nc6 6.Bb5 dxe4 7.fxe4 Nf6 8.e5 Bd7 9.Bxc6 Bxc6 10.Nf3 Rd8 11.Qe3 Ng4 12.Qg5 Qd7 13.0-0 Bc5+ 14.Kh1 Nf2+ 15.Rxf2 Qd1+ 16.Ng1 Qxg1+ 17.Kxg1 Rd1# 0-1
              
From - Neumann, Paris 1867
1.e4 e5 2.d4 exd4 3.Bc4 Nc6 4.Nf3 Bc5 5.c3 Nf6 6.0-0 Nxe4 7.cxd4 d5 8.Re1 Be7 9.Bd3 f5 10.Ne5 0-0 11.Nxc6 bxc6 12.Qe2 Bd6 13.f3 Qh4 14.g3 Nxg3 15.hxg3 Qxg3+ 16.Kh1 Bd7 17.Be3 Rf6 18.Rd1 Rg6 0-1
               
Potter - Matthews, London 1868
1.e4 e5 2.d4 exd4 3.Bc4 c5 4.Nf3 d6 5.0-0 Nc6 6.c3 d3 7.Re1 Bg4 8.e5 Nxe5 9.Nxe5 Bxd1 10.Bb5+ Ke7 11.Bg5+ f6 12.Ng6+ Kf7 13.Nxh8# 1-0
                          
Winawer - Steinitz, Nuremberg 1896
1.e4 e5 2.d4 exd4 3.Qxd4 Nc6 4.Qe3 Nf6 5.Nc3 Bb4 6.Bd2 0-0 7.0-0-0 Re8 8.Bc4 Bxc3 9.Bxc3 Nxe4 10.Qf4 Nf6 11.Nf3 d6 12.Ng5 Be6 13.Bd3 h6 14.h4 Nd5 15.Bh7+ Kh8 16.Rxd5 Bxd5 17.Be4 f6 18.Bxd5 fxg5 19.hxg5 Ne5 20.g6 1-0
   
1.e4 e5 2.f4
         
Anderssen - Kieseritzky, London 1851 [Chessgames.com]
1.e4 e5 2.f4 exf4 3.Bc4 Qh4+ 4.Kf1 b5 5.Bxb5 Nf6 6.Nf3 Qh6 7.d3 Nh5 8.Nh4 Qg5 9.Nf5 c6 10.Rg1 cxb5 11.g4 Nf6 12.h4 Qg6 13.h5 Qg5 14.Qf3 Ng8 15.Bxf4 Qf6 16.Nc3 Bc5 17.Nd5 Qxb2 18.Bd6 Qxa1+ 19.Ke2 Bxg1 20.e5 Na6 21.Nxg7+ Kd8 22.Qf6+ Nxf6 23.Be7# 1-0
                     
Schulten - Kieseritzky, Paris 1844
1.e4 e5 2.f4 exf4 3.Bc4 Qh4+ 4.Kf1 b5 5.Bxb5 Nf6 6.Nc3 Ng4 7.Nh3 Nc6 8.Nd5 Nd4 9.Nxc7+ Kd8 10.Nxa8 f3 11.c3 f6 12.Bc4 d5 13.Bxd5 Bd6 14.Qe1 fxg2+ 15.Kxg2 Qxh3+ 16.Kxh3 Ne3+ 17.Kh4 Nf3+ 18.Kh5 Bg4# 0-1
                
Healey - Lorch, Postal 1905
1.e4 e5 2.f4 exf4 3.Bc4 Qh4+ 4.Kf1 g5 5.Nc3 c6 6.d4 b5 7.Nf3 Qh6 8.Bb3 d6 9.Nxb5 Ba6 10.Kg1 Bxb5 11.h4 g4 12.Ng5 Nf6 13.Bxf4 Qg7 14.Bxf7+ Kd7 15.e5 Nd5 16.Qxg4+ 1-0
                  
Pillsbury - Swiderski, Vienna 1903
1.e4 e5 2.f4 exf4 3.Bc4 d5 4.Bxd5 Nf6 5.Nc3 Bb4 6.Nf3 0-0 7.0-0 c6 8.Bc4 Qb6+ 9.d4 Bxc3 10.bxc3 Nxe4 11.Bxf4 Nd7 12.Qd3 Nef6 13.Bd6 Re8 14.Ng5 1-0
              
Simons - Mongredien, London 1846
1.e4 e5 2.f4 exf4 3.Bc4 d5 4.Bxd5 Nh6 5.Nf3 g5 6.0-0 g4 7.d4 c6 8.Bb3 gxf3 9.Bxf4 fxg2 10.Kxg2 Rg8+ 11.Kh1 Bh3 12.Rg1 Ng4 13.Bg3 Qf6 14.Nc3 Qf2 15.Qd3 Qxh2+ 16.Bxh2 Nf2# 0-1
                 
Harrwitz - Szen, London 1851
1.e4 e5 2.f4 exf4 3.Nf3 g5 4.h4 g4 5.Ne5 Nf6 6.Nxg4 Nxe4 7.Qe2 d5 8.d3 Bxg4 9.Qxg4 Ng3 10.Rh3 Bd6 11.Bxf4 Qe7+ 12.Kf2 Bxf4 13.Qxf4 Nxf1 14.Nc3 0-0 15.Kxf1 c6 16.Re1 Qd8 17.Rg3+ Kh8 18.Qh6 Rg8 19.Re8 Qxe8 20.Qf6+ 1-0
             
Blackburne - Wilson, Manchester 1880
1.e4 e5 2.f4 exf4 3.Nf3 g5 4.h4 g4 5.Ne5 Nf6 6.Nxg4 Nxe4 7.d3 Ng3 8.Bxf4 Nxh1 9.Bg5 Be7 10.Qe2 0-0 11.Bxe7 Re8 12.Nh6+
1-0    

                       
Rosanes - Anderssen, Breslau 1863
1.e4 e5 2.f4 exf4 3.Nf3 g5 4.h4 g4 5.Ne5 Nf6 6.Bc4 d5 7.exd5 Bd6 8.d4 Nh5 9.Bb5+ c6 10.dxc6 bxc6 11.Nxc6 Nxc6 12.Bxc6+ Kf8 13.Bxa8 Ng3 14.Rh2 Bf5 15.Bd5 Kg7 16.Nc3 Re8+ 17.Kf2 Qb6 18.Na4 Qa6 19.Nc3 Be5 20.a4 Qf1+ 21.Qxf1 Bxd4+ 22.Be3 Rxe3 23.Kg1 Re1# 0-1
   
Suren - Muffang, Strasbourg 1919
1.e4 e5 2.f4 exf4 3.Nf3 g5 4.h4 g4 5.Ne5 Nf6 6.Bc4 d5 7.exd5 Bd6 8.d4 Nh5 9.Bb5+ c6 10.dxc6 bxc6 11.Nxc6 Nxc6 12.Bxc6+ Kf8 13.Bxa8 Ng3 14.Kf2 Bf5 15.Bd5 Kg7 16.Nc3 Re8 17.Bc6 Nxh1+ 18.Qxh1 Bc5 19.Bxf4 Qxd4+ 20.Kg3 Qf2+ 21.Kh2 Qxh4# 0-1
                 
Steinitz - Belaieff, London 1873
1.e4 e5 2.f4 exf4 3.Nf3 g5 4.h4 g4 5.Ne5 Nf6 6.Bc4 d5 7.exd5 Bg7 8.d4 Nh5 9.Nc3 Qe7 10.Bb5+ Kd8 11.0-0 Bxe5 12.dxe5 Qxh4 13.Rxf4 Nxf4 14.Bxf4 g3 15.Qf3 Rg8 16.e6 fxe6 17.Bxg3 Qg5 18.Qf7 e5 19.Qxg8+ Qxg8 20.Bh4+ 1-0 
                         
Rubinstein - Heath, Southport 1924
1.e4 e5 2.f4 exf4 3.Nf3 g5 4.h4 g4 5.Ne5 Nf6 6.Bc4 d5 7.exd5 Bg7 8.d4 Nh5 9.Nc3 0-0 10.Ne2 c5 11.Nxf4 Ng3 12.Ne6 Bxe6 13.dxe6 Qxd4 14.Qxd4 cxd4 15.e7 Rc8 16.Bxf7+ Kh8 17.Be6 Nc6 18.Nf7+ Kg8 19.Nd8+ 1-0
               
Matschego - Falkbeer, Vienna 1853
1.e4 e5 2.f4 exf4 3.Nf3 g5 4.h4 g4 5.Ne5 Nf6 6.Nc3 d6 7.Nc4 Be7 8.d4 Nh5 9.Be2 Bxh4+ 10.Kd2 Qg5 11.Kd3 Nc6 12.a3 Bf2 13.Nd5 Bxd4 14.Nxc7+ Kd8 15.Nd5 f5 16.Nxd6 fxe4+ 17.Kc4 Qxd5+ 18.Kxd5 Nf6+ 19.Kc4 Be6+ 20.Kb5 a6+ 21.Ka4 b5+ 22.Nxb5 axb5+ 23.Kxb5 Ra5+ 24.Kxc6 Bd5+ 25.Kd6 Ne8# 0-1
          
Matshego - Hamppe, Vienna 1853
1.e4 e5 2.f4 exf4 3.Nf3 g5 4.h4 g4 5.Ng5 h6 6.Nxf7 Kxf7 7.Bc4+ d5 8.Bxd5+ Kg7 9.d4 Nf6 10.Nc3 Bb4 11.Bxf4 Nxd5 12.exd5 Qe7+ 13.Be5+ Kg6 14.0-0 Bxc3 15.Qd3+ Kh5 16.Rf5+ Bxf5 17.Qxf5+ Kxh4 18.g3+ Kh3 19.Qf1# 1-0
               
Thorold - MacDonnell, England 1870
1.e4 e5 2.f4 exf4 3.Nf3 g5 4.h4 g4 5.Ng5 h6 6.Nxf7 Kxf7 7.Qxg4 Nf6 8.Qxf4 Bd6 9.Bc4+ Kg7 10.Qf2 Rf8 11.0-0 Ng4 12.Qd4+ Be5 13.Qd5 Rxf1+ 14.Kxf1 Qf6+ 0-1
            
S. Nimzovich - Neumann, Riga 1899
1.e4 e5 2.f4 exf4 3.Nf3 g5 4.Bc4 g4 5.0-0 gxf3 6.Qxf3 Qf6 7.d3 Bg7 8.Nc3 Nc6 9.Bxf4 Nd4 10.Qf2 d6 11.Nd5 Qd8 12.e5 c6 13.Bg5 Qd7 14.Nc7+ Qxc7 15.Bxf7+ Kd7 16.Qf5+ Nxf5 17.e6# 1-0
                              
Reti - Spielmann, Abbasid 1912
1.e4 e5 2.f4 exf4 3.Nf3 g5 4.Bc4 g4 5.0-0 d5 6.exd5 gxf3 7.Qxf3 Bd6 8.d4 Ne7 9.Bxf4 Bxf4 10.Qxf4 0-0 11.Nc3 Ng6 12.Qe3 Kg7 13.Rae1 Nd7 14.Ne4 f5 15.Ng3 Nb6 16.Nh5+ Kh8 17.Qh6 Rg8 18.d6 Qf8 19.Re8 1-0
          
MacDonnell - De La Bourdonnais, London 1834
1.e4 e5 2.f4 exf4 3.Nf3 g5 4.Bc4 g4 5.Nc3 gxf3 6.0-0 c6 7.Qxf3 Qf6 8.e5 Qxe5 9.Bxf7+ Kxf7 10.d4 Qxd4+ 11.Be3 Qg7 12.Bxf4 Nf6 13.Ne4 Be7 14.Bg5 Rg8 15.Qh5+ Qg6 16.Nd6+ Ke6 17.Rae1+ Kxd6 18.Bf4# 1-0
                                   
Jouy - De La Bourdonnais, Paris 1836
1.e4 e5 2.f4 exf4 3.Nf3 g5 4.Bc4 g4 5.Ne5 Qh4+ 6.Kf1 f3 7.Nxf7 Nc6 8.d4 Bg7 9.c3 Nf6 10.Nxh8 d5 11.exd5 Ne4 12.Qe1 g3 13.Bd3 fxg2+ 14.Kxg2 Bh3+ 15.Kg1 Nxd4 16.Qxe4+ Qxe4 17.Bxe4 Ne2# 0-1
                  
NN - Pierce England, 1870
1.e4 e5 2.f4 exf4 3.Nf3 g5 4.Bc4 g4 5.Ne5 Qh4+ 6.Kf1 Nf6 7.Nxf7 d5 8.Nxh8 dxc4 9.d3 Nh5 10.Nc3 Ng3+ 11.Kg1 Bc5+ 12.d4 Bxd4+ 13.Qxd4 Ne2+ 14.Nxe2 Qe1# 0-1
          
Mayet - Hirschfeld, Berlin 1861
1.e4 e5 2.f4 exf4 3.Nf3 g5 4.Bc4 Bg7 5.d4 d6 6.c3 g4 7.Qb3 gxf3 8.Bxf7+ Kf8 9.Bxg8 Rxg8 10.0-0 Bxd4+ 11.cxd4 Rxg2+ 12.Kh1 Rxh2+ 13.Kxh2 Qh4+ 14.Kg1 Qg3+ 15.Kh1 Qg2# 0-1
  
Von der Lasa - Jaenisch, Berlin 1842
1.e4 e5 2.f4 exf4 3.Nf3 Be7 4.Bc4 Bh4+ 5.g3 fxg3 6.0-0 gxh2+ 7.Kh1 Bf6 8.Ne5 Bxe5 9.Qh5 Qe7 10.Rxf7 Qc5 11.Rf8+ Ke7 12.d4 Qxc4 13.Qe8+ Kd6 14.Qxe5+ Kc6 15.Na3 d6 16.d5+ Kc5 17.Be3+ Kb4 18.c3+ Ka4 19.b3+ Kxa3 20.Bc1# 1-0
                
Mephisto - NN, London 1879
1.e4 e5 2.f4 exf4 3.Nf3 Be7 4.Bc4 Bh4+ 5.g3 fxg3 6.0-0 gxh2+ 7.Kh1 d5 8.Bxd5 Nf6 9.Nc3 Nxd5 10.Nxd5 Bh3 11.Nxh4 Bxf1 12.Qg4 0-0 13.Nf5 g6 14.Nfe7+ Kh8 15.b3 Nd7 16.Bb2+ f6 17.Rxf1 c6 18.Qxd7 Qxd7 19.Rxf6 h5 20.Rf7# 1-0
              
Spreckley - Mongredien, Liverpool 1845
1.e4 e5 2.f4 exf4 3.Nf3 Be7 4.Bc4 Bh4+ 5.Nxh4 Qxh4+ 6.Kf1 Nf6 7.Qf3 Nc6 8.d3 Nd4 9.Qd1 Ng4 10.Qd2 Ne3+ 11.Kg1 Nf3+ 12.gxf3 Qg5+ 13.Kf2 Qg2+ 14.Ke1 Qxh1+ 15.Kf2 Qf1# 0-1
                       
Hein - Schallopp, Berlin 1863
1.e4 e5 2.f4 exf4 3.Nf3 Nf6 4.e5 Nh5 5.d4 d5 6.c4 Bg4 7.Nc3 Bb4 8.Bd2 Be7 9.cxd5 Bh4+ 10.Ke2 c6 11.h3 Ng3+ 12.Kd3 Bf5+ 13.Kc4 cxd5+ 14.Nxd5 Na6 15.Nxh4 Qxd5+ 16.Kxd5 Be6+ 17.Kd6 Rd8# 0-1
             
Lowtzki - Nyholm, Abbazia 1913
1.e4 e5 2.f4 exf4 3.Nf3 Nf6 4.Nc3 d5 5.e5 Nh5 6.d4 g5 7.Be2 g4 8.0-0 Rg8 9.Ne1 Bh6 10.Bd3 Be6 11.Bxh7 Rh8 12.Qd3 Nc6 13.a3 Qh4 14.Bf5 0-0-0 15.Bxe6+ fxe6 16.Na4 Bg5 17.h3 gxh3 18.Qxh3 Ng3 19.Rf2 Qg4 20.Rxf4 Bxf4 0-1  
                                    
Stoltz - Rellstab, Swinemunde 1932
1.e4 e5 2.f4 exf4 3.Nf3 Nf6 4.Nc3 d5 5.exd5 Nxd5 6.Nxd5 Qxd5 7.d4 Nc6 8.Bxf4 Bg4 9.Bxc7 Bxf3 10.Qxf3 Qxf3 11.gxf3 Rc8 12.Bf4 Nxd4 13.0-0-0 Bc5 14.Be5 Ne6 15.Bb5+ Kf8 16.Bd7 Ra8 17.Bxe6 Re8 18.Rd5 Be3+ 19.Kb1 fxe6 20.Rd7 Rg8 21.Bd6+ 1-0
            
Milner-Barry - Michell, London 1933
1.e4 e5 2.f4 exf4 3.Qf3 Nc6 4.c3 Nf6 5.d4 d5 6.e5 Ne4 7.Bxf4 Be7 8.Nd2 Nxd2 9.Bxd2 0-0 10.Bd3 f5 11.Ne2 Be6 12.Nf4 Qd7 13.0-0-0 Nd8 14.Rdf1 g6 15.h4 Nf7 16.Qg3 Nh8 17.h5 g5 18.Nxe6 Qxe6 19.Bxg5 1-0
         
Branch - Graer, California 1923
1.e4 e5 2.f4 Bc5 3.Nf3 d6 4.c3 f5 5.fxe5 fxe4 6.d4 exf3 7.Qxf3 Bb6 8.Bb5+ c6 9.0-0 Qe7 10.Bg5 Qe6 11.Qf8+ Kd7 12.Rf7+ 1-0
           
S. Wood - Griffith, London 1901
1.e4 e5 2.f4 Bc5 3.Nf3 d6 4.Nc3 Nc6 5.Bc4 Bg4 6.d3 Nd4 7.Nd5 Bxf3 8.gxf3 Qh4+ 9.Kd2 c6 10.Nc7+ Kd7 11.Nxa8 Bb4+ 12.Ke3 exf4+ 13.Kxd4 Qf6+ 0-1
             
Alapin - Marshall, Ostend 1905
1.e4 e5 2.f4 d5 3.exd5 e4 4.d3 Nf6 5.dxe4 Nxe4 6.Nf3 Bc5 7.Qe2 f5 8.Nc3 Bf2+ 9.Kd1 0-0 10.Bd2 Nxc3+ 11.Bxc3 Qxd5+ 12.Kc1 Rd8 13.b4 Bb6 14.Qe7 1-0
              
Keres - Malmgren, Postal 1934 [Chessgames.com]
1.e4 e5 2.f4 d5 3.exd5 e4 4.d3 Nf6 5.Nd2 exd3 6.Bxd3 Nxd5 7.Ne4 Be7 8.Nf3 Nd7 9.0-0 c6 10.Kh1 N7f6 11.Ne5 Nxe4 12.Bxe4 Nf6 13.Bd3 0-0 14.b3 c5 15.Bb2 b6 16.Qf3 Qc7 17.Nc6 Be6 18.Be5 Qb7 19.Ba6 1-0
                 
Feddon - Berry, Cardiff 1868
1.e4 e5 2.f4 d5 3.exd5 e4 4.Bb5+ c6 5.dxc6 bxc6 6.Ba4 Qd4 7.c3 Qd6 8.Ne2 Bg4 9.0-0 Qd3 10.Re1 Bc5+ 11.Kf1 Qf3+ 12.gxf3 Bh3# 0-1
           
Rosanes - Anderssen, London 1862
1.e4 e5 2.f4 d5 3.exd5 e4 4.Bb5+ c6 5.dxc6 Nxc6 6.Nc3 Nf6 7.Qe2 Bc5 8.Nxe4 0-0 9.Bxc6 bxc6 10.d3 Re8 11.Bd2 Nxe4 12.dxe4 Bf5 13.e5 Qb6 14.0-0-0 Bd4 15.c3 Rab8 16.b3 Red8 17.Nf3 Qxb3 18.axb3 Rxb3 19.Be1 Be3+ 0-1


Schaaf - Hartlaub, Bremen 1907
1.e4 e5 2.f4 d5 3.exd5 e4 4.Qe2 f5 5.d3 Nf6 6.Nd2 Bb4 7.dxe4 Nxe4 8.Qb5+ Kf7 9.Qxb4 Qh4+ 10.g3 Nxg3 11.Ngf3 Re8+ 12.Kd1 Nxh1 13.Be2 Nf2+ 14.Ke1 Nd3+ 15.Kd1 Qe1+ 16.Nxe1 Nf2# 0-1
            
Anderssen - Schallopp, Berlin 1864
1.e4 e5 2.f4 d5 3.Nf3 dxe4 4.Nxe5 Bd6 5.Bc4 Bxe5 6.fxe5 Qd4 7.Qe2 Qxe5 8.d4 Qxd4 9.Nc3 Nf6 10.Be3 Qd8 11.0-0 h6 12.Bc5 Nbd7 13.Qxe4+ 1-0
                      
1.e4 e6
                            
Schlechter - H. Wolf, Vienna 1894 [Chessgames.com]
1.e4 e6 2.d4 d5 3.Nc3 Nf6 4.Bg5 Be7 5.Bxf6 Bxf6 6.Nf3 0-0 7.e5 Be7 8.Bd3 Bd7 9.h4 f6 10.Ng5 fxg5 11.Bxh7+ Kxh7 12.hxg5+ Kg8 13.Rh8+ Kf7 14.Qh5+ g6 15.Qh7+ Ke8 16.Qxg6# 1-0
         
Vistanetzki - Grob, Munich 1936
1.e4 e6 2.d4 d5 3.Nc3 Nf6 4.Bg5 Be7 5.Bxf6 Bxf6 6.e5 Be7 7.Bd3 c5 8.dxc5 Bxc5 9.Nf3 Qb6 10.Qd2 Bxf2+ 11.Qxf2 Qxb2 12.Kd2 0-0 13.Bxh7+ Kxh7 14.Qh4+ Kg8 15.Ng5 Rd8 16.Qh7+ Kf8 17.Raf1 1-0
                   
Palitsch - Rosenthal, Heidelberg 1913
1.e4 e6 2.d4 d5 3.Nc3 Nf6 4.Bg5 Be7 5.Bxf6 Bxf6 6.e5 Be7 7.Qg4 0-0 8.Bd3 c5 9.dxc5 Nd7 10.f4 Nxc5 11.0-0-0 b5 12.h4 f5 13.Qh5 Bd7 14.Bxb5 Bxb5 15.Nxb5 Ne4 16.Qf3 Qa5 17.Nd4 Qxa2 18.c3 Rab8 0-1
                 
Steinitz - Golmayo, Havana 1888
1.e4 e6 2.d4 d5 3.Nc3 Nf6 4.e5 Nfd7 5.f4 c5 6.dxc5 Bxc5 7.Nf3 0-0 8.Bd3 Nc6 9.h4 f6 10.Ng5 fxg5 11.Bxh7+ Kxh7 12.hxg5+ Kg8 13.Qh5 Ndxe5 14.fxe5 Rf5 15.g4 Rxe5+ 16.Kd1 Be3 17.Bxe3 Rxe3 18.Nb5 Rf3 19.g6 1-0
                             
Whitehead - Maroczy, London 1923
1.e4 e6 2.d4 d5 3.Nc3 Nf6 4.e5 Nfd7 5.Nce2 c5 6.c3 Nc6 7.f4 Qb6 8.Nf3 f6 9.g3 cxd4 10.cxd4 fxe5 11.fxe5 Bb4+ 12.Kf2 0-0 13.Be3 Ndxe5 14.dxe5 Rxf3+ 15.Kxf3 Nxe5+ 16.Kf4 Qd6 17.Bh3 Bd7 18.Bd4 Rf8+ 0-1
   
Nimzovich - Alapin, Europe 1915
1.e4 e6 2.d4 d5 3.Nc3 Nf6 4.exd5 Nxd5 5.Nf3 c5 6.Nxd5 Qxd5 7.Be3 cxd4 8.Nxd4 a6 9.Be2 Qxg2 10.Bf3 Qg6 11.Qd2 e5 12.0-0-0 exd4 13.Bxd4 Nc6 14.Bf6 Qxf6 15.Rhe1+ Be7 16.Bxc6+ Kf8 17.Qd8+ Bxd8 18.Re8# 1-0
               
Alekhine - Feldt, Transpolar 1918
1.e4 e6 2.d4 d5 3.Nc3 Nf6 4.exd5 Nxd5 5.Ne4 f5 6.Ng5 Be7 7.N5f3 c6 8.Ne5 0-0 9.Ngf3 b6 10.Bd3 Bb7 11.0-0 Re8 12.c4 Nf6 13.Bf4 Nbd7 14.Qe2 c5 15.Nf7 Kxf7 16.Qxe6+ Kg6 17.g4 Be4 18.Nh4# 1-0
   
Norden - Evers, Europe 1913
1.e4 e6 2.d4 d5 3.Nc3 Bb4 4.e5 Ne7 5.Bd3 0-0 6.Qg4 Ng6 7.Bg5 Qd7 8.Nge2 Qc6 9.h4 Re8 10.h5 Nf8 11.Bf6 g6 12.hxg6 fxg6 13.Rxh7 Kxh7 14.Qh5+ 1-0
                        
Alekhine - Nimzovich, Prague 1931
1.e4 e6 2.d4 d5 3.Nc3 Bb4 4.Nge2 dxe4 5.a3 Bxc3+ 6.Nxc3 f5 7.f3 exf3 8.Qxf3 Qxd4 9.Qg3 Nf6 10.Qxg7 Qe5+ 11.Be2 Rg8 12.Qh6 Rg6 13.Qh4 Bd7 14.Bg5 Bc6 15.0-0-0 Bxg2 16.Rhe1 Be4 17.Bh5 Nxh5 18.Rd8+ Kf7 19.Qxh5 1-0
   
Tramoyeres - Marin, Valencia 1927
1.e4 e6 2.d4 d5 3.Nc3 Bb4 4.Nge2 dxe4 5.a3 Bxc3+ 6.Nxc3 f5 7.Bf4 Nf6 8.f3 exf3 9.Qxf3 0-0 10.0-0-0 Nd5 11.Bc4 c6 12.Rde1 Nxf4 13.Qxf4 Rf6 14.g4 fxg4 15.Qxg4 Rg6 16.Qh3 Qg5+ 17.Kb1 Rh6 18.Rhf1 Rxh3 19.Rxe6 h6 20.Rxh6+ Qd5 21.Nxd5 cxd5 22.Bxd5+ 1-0
       
Winawer - De Vere, Baden-Baden 1870
1.e4 e6 2.d4 d5 3.Nc3 Bb4 4.Bd3 dxe4 5.Bxe4 c5 6.Nge2 cxd4 7.Nxd4 Bxc3+ 8.bxc3 Qa5 9.Qf3 Nf6 10.Bxb7 Bxb7 11.Qxb7 Qxc3+ 12.Ke2 Qxd4 13.Qxa8 0-0 14.Rb1 Qc4+ 15.Ke1 Nc6 16.Qb7 Nd4 0-1
   
Hammond - Bottrill, Bromley 1910
1.e4 e6 2.d4 d5 3.Nc3 Bb4 4.Bd3 Nf6 5.Bg5 Be7 6.e5 Nfd7 7.Bxe7 Qxe7 8.Nb5 Qd8 9.c3 0-0 10.Qh5 f5 11.Nf3 Nb6 12.Ng5 h6 13.h4 a6 14.Qg6 hxg5 15.hxg5 axb5 16.Qh5 Re8 17.Qh8+ Kf7 18.g6+ 1-0 

Becker - Norman-Hansen, Munich 1936
1.e4 e6 2.d4 d5 3.Nc3 dxe4 4.Nxe4 Nd7 5.Nf3 Ngf6 6.Bd3 Nxe4 7.Bxe4 Nf6 8.Bd3 Be7 9.Qe2 0-0 10.Bg5 b6 11.Bxf6 Bxf6 12.Qe4 1-0
            
Yates - Censer, London 1927
1.e4 e6 2.d4 d5 3.Nc3 dxe4 4.Nxe4 Nd7 5.Nf3 Ngf6 6.Ng3 b6 7.Bb5 Bb7 8.Ne5 Be7 9.Bc6 Qc8 10.Nh5 0-0 11.Bxd7 Nxd7 12.Bh6 Nxe5 13.dxe5 Rd8 14.Qg4 g6 15.Qf4 c5 16.Nf6+ Kh8 17.Qh4 1-0
                            
Tarrasch - Mieses, Berlin 1916
1.e4 e6 2.d4 d5 3.Nc3 dxe4 4.Nxe4 Nd7 5.Nf3 Ngf6 6.Bd3 Nxe4 7.Bxe4 Nf6 8.Bd3 b6 9.Bg5 Bb7 10.0-0 Be7 11.Qe2 0-0 12.Rad1 h6 13.Bf4 Qd5 14.c4 Qa5 15.Bxc7 Bxf3 16.gxf3 Qxa2 17.Ra1 Qb3 18.Bc2 Qb4 19.Ra4 1-0
    
Bernstein - NN, Paris 1927
1.e4 e6 2.d4 d5 3.Nc3 c5 4.exd5 exd5 5.Bb5+ Nc6 6.Nf3 Nf6 7.Ne5 Qc7 8.Bg5 Ne4 9.Nxd5 Qd6 10.Bh4 Qxd5 11.Bc4 Qxd4 12.Bxf7# 1-0
                
Romi - Keres, Munich, 1936
1.d4 e6 2.e4 d5 3.Nd2 c5 4.dxc5 Bxc5 5.Bd3 Nc6 6.Ngf3 Nf6 7.Qe2 e5 8.Bb5 0-0 9.0-0 Bg4 10.Bxc6 bxc6 11.exd5 Re8 12.dxc6 e4 13.Qc4 Qb6 14.Nb3 Bxf2+ 15.Rxf2 exf3 16.gxf3 Re1+ 17.Kg2 Bh3+ 18.Kg3 Rb8 19.Kxh3 Qxf2 0-1
                           
Steinitz - Vasquez, Havana 1888
1.e4 e6 2.d4 d5 3.e5 c5 4.c3 Nc6 5.f4 cxd4 6.cxd4 Qb6 7.Nf3 Nh6 8.Nc3 Nf5 9.Na4 Qa5+ 10.Kf2 Bd7 11.Bd2 Bb4 12.Bxb4 Nxb4 13.Nc5 Nc6 14.a3 Ncxd4 15.b4 Qd8 16.Nxd4 Qh4+ 17.g3 Nxg3 18.hxg3 Qxh1 19.Nxd7 Qh2+ 20.Bg2 1-0 
                
Gundersen - Faul, Melbourne 1929
1.e4 e6 2.d4 d5 3.e5 c5 4.c3 cxd4 5.cxd4 Bb4+ 6.Nc3 Nc6 7.Nf3 Nge7 8.Bd3 0-0 9.Bxh7+ Kxh7 10.Ng5+ Kg6 11.h4 Nxd4 12.Qg4 f5 13.h5+ Kh6 14.Nxe6+ g5 15.hxg6# 1-0
         
Balogh - Redeleit, Postal 1928
1.e4 e6 2.d4 d5 3.e5 c5 4.Qg4 cxd4 5.Nf3 Nc6 6.Bd3 Nge7 7.0-0 Ng6 8.Re1 Be7 9.a3 0-0 10.h4 Nxh4 11.Bxh7+ Kxh7 12.Ng5+ Bxg5 13.Bxg5 Qc7 14.Qxh4+ Kg8 15.Bf6 1-0
     
Petroff - Szymanski, Warsaw 1853
1.e4 e6 2.d4 d5 3.exd5 exd5 4.c4 Bb4+ 5.Nc3 Ne7 6.Nf3 Bg4 7.Be2 dxc4 8.0-0 Bxf3 9.Bxf3 c6 10.Qe2 Qxd4 11.Rd1 Qf6 12.Ne4 Qe6 13.a3 Ba5 14.Bg4 Qg6 15.Bf5 Nxf5 16.Nf6+ Kf8 17.Qe8# 1-0
             
Englisch - Blackburne, London 1883
1.e4 e6 2.d4 d5 3.exd5 exd5 4.Nf3 Nf6 5.Bd3 Bd6 6.0-0 0-0 7.Nc3 Nc6 8.Bg5 Bg4 9.Bxf6 Qxf6 10.Nxd5 Qh6 11.h3 Nxd4 12.Be2 Nxf3+ 13.Bxf3 Bxh3 14.Re1 Be6 15.g3 Rad8 16.Qe2 Bxd5 17.Bxd5 Bxg3 18.Be4 Rd2 19.Qxd2 Bh2+ 0-1
                         
Burn - De Vere, London 1868
1.e4 e6 2.d4 d5 3.exd5 exd5 4.Bd3 Bd6 5.Nf3 Nc6 6.0-0 Nf6 7.Re1+ Be6 8.Bf5 0-0 9.Bxe6 fxe6 10.Rxe6 Ne4 11.c4 Rxf3 12.gxf3 Qh4 13.Rxd6 Qxf2+ 14.Kh1 Nxd6 15.cxd5 Re8 16.Bd2 Re2 0-1
              
1.e4 c6
                     
Borges - Rocha, Rio de Janeiro 1933 [Chessgames.com]
1.e4 c6 2.d4 d5 3.Nc3 dxe4 4.Nxe4 Bf5 5.Ng3 Bg6 6.h4 h6 7.Nf3 Nd7 8.Bc4 e6 9.Qe2 Bd6 10.0-0 Ngf6 11.Ne5 Bh7 12.Nxf7 1-0
    
Arnold - Bohm, Munich 1932
1.e4 c6 2.d4 d5 3.Nc3 dxe4 4.Nxe4 Nd7 5.Qe2 Ngf6 6.Nd6# 1-0
    
Schuster - Carls, Bremen 1914
1.e4 c6 2.d4 d5 3.Nc3 dxe4 4.Nxe4 Nf6 5.Ng3 h5 6.Bg5 h4 7.Bxf6 hxg3 8.Be5 Rxh2 9.Rxh2 Qa5+ 10.c3 Qxe5+ 11.dxe5 gxh2 0-1
               
Spielmann - Nimzovich, Munich 1905
1.e4 c6 2.d4 d5 3.Nc3 dxe4 4.Nxe4 Nf6 5.Ng3 e5 6.Nf3 exd4 7.Nxd4 Be7 8.Be2 0-0 9.0-0 Kh8 10.b3 Ng8 11.Bb2 Nd7 12.Ndf5 Bf6 13.Ba3 Bxa1 14.Qxa1 Ndf6 15.Rd1 Qe8 16.Nxg7 Kxg7 17.Rd6 Be6 18.Nh5+ Kg6 19.Qe5 1-0
          
Mikenas - Flohr, Folkestone 1933
1.e4 c6 2.d4 d5 3.exd5 cxd5 4.c4 Nf6 5.Nc3 Nc6 6.Nf3 Bg4 7.Be2 dxc4 8.d5 Bxf3 9.Bxf3 Ne5 10.0-0 Qd7 11.Qe2 Nxf3+ 12.Qxf3 0-0-0 13.b3 e6 14.bxc4 exd5 15.Bf4 d4 16.Nb5 Bc5 17.Rab1 Qc6 18.Qh3+ Qd7 19.Nxa7+ Bxa7 20.Qa3 1-0
                      
Botvinnik - Spielmann, Moscow 1935
1.e4 c6 2.c4 d5 3.exd5 cxd5 4.d4 Nf6 5.Nc3 Nc6 6.Bg5 Qb6 7.cxd5 Qxb2 8.Rc1 Nb4 9.Na4 Qxa2 10.Bc4 Bg4 11.Nf3 1-0
                         
Leonhardt - Fahrni, Hamburg 1905
1.e4 c6 2.c4 d5 3.exd5 cxd5 4.Nf3 Nf6 5.d4 g6 6.Nc3 Bg7 7.Bg5 Ne4 8.cxd5 Nxg5 9.Nxg5 Qb6 10.Bb5+ Nd7 11.0-0 0-0 12.Nf3 Nf6 13.Re1 a6 14.Bd3 Qxb2 15.Na4 Qa3 16.Nb6 Rb8 17.Nc4 Qc3 18.Rc1 1-0
         
Spielmann - Walter, Teplitz 1927
1.e4 c6 2.Nc3 d5 3.Nf3 Nf6 4.e5 Ne4 5.Qe2 Nxc3 6.dxc3 b6 7.Nd4 c5 8.e6 fxe6 9.Qh5+ Kd7 10.Nf3 Kc7 11.Ne5 Bd7 12.Nf7 Qe8 13.Qe5+ Kb7 14.Bf4 c4 15.Qc7+ Ka6 16.Nd8 Nc6 17.Qb7+ Kb5 18.a4+ Kc5 19.Qxc6+ Bxc6 20.Nxe6# 1-0
                   
1.e4 c5
                   
Eliskases - Ritson-Morry, Birmingham 1935 [Chessgames.com]
1.e4 c5 2.Nf3 d6 3.d4 cxd4 4.Nxd4 Nf6 5.Nc3 e6 6.Be2 Be7 7.0-0 a6 8.f4 Qc7 9.Bf3 Bd7 10.Kh1 Nc6 11.Nb3 b5 12.a3 Rc8 13.Be3 0-0 14.Qd2 Ne8 15.Rad1 Na5 16.Nxa5 Qxa5 17.Nd5 Bd8 18.Ne7+ 1-0 

Keres - Heresth, Stockholm 1937
1.e4 c5 2.Nf3 d6 3.b4 Nf6 4.bxc5 Nxe4 5.cxd6 Nxd6 6.Na3 Qc7 7.Bb2 Bg4 8.Be2 Nd7 9.0-0 Nf6 10.c4 Bd7 11.Rc1 Rd8 12.c5 Nc8 13.Nb5 Bxb5 14.Bxb5+ Nd7 15.Ne5 h5 16.Qb3 e6 17.c6 bxc6 18.Rxc6 Qb7 19.Rxe6+ 1-0
            
Wilen - Strom, Bad Louisa 1933
1.e4 c5 2.Nf3 Nc6 3.d4 cxd4 4.Nxd4 Nf6 5.Nxc6 bxc6 6.Bd3 d5 7.exd5 cxd5 8.0-0 e6 9.Bg5 Be7 10.Nd2 Qb6 11.Nb3 0-0 12.Be3 Qc7 13.f4 Bb7 14.Bd4 a5 15.Rf3 Ne4 16.Rh3 g6 17.Bxe4 dxe4 18.Qh5 Bh4 19.Qxh7+ 1-0
     
Reggio - Tarrasch, Monte Carlo 1902
1.e4 c5 2.Nc3 Nc6 3.Nf3 e6 4.d4 cxd4 5.Nxd4 Nf6 6.Ndb5 Bb4 7.Bf4 Nxe4 8.Nc7+ Kf8 9.Nxa8 Qf6 10.Qf3 Nxc3 11.Bd2 Nd4 12.Qd3 Qe5+ 13.Be3 Na4+ 14.c3 Nxb2 15.Qb1 Bxc3# 0-1
           
Marco - Maroczy, Ostend 1905
1.e4 c5 2.Nf3 e6 3.d4 cxd4 4.Nxd4 a6 5.Be3 Nf6 6.Nd2 d5 7.e5 Nfd7 8.f4 Nc6 9.c3 g5 10.Nxe6 fxe6 11.Qh5+ Ke7 12.f5 Nf6 13.Bc5+ 1-0
              
Pollmacher - Saalbach, Leipzig 1861
1.e4 c5 2.Nf3 e6 3.Nc3 Ne7 4.d4 f5 5.d5 fxe4 6.Nxe4 Nxd5 7.Ne5 g6 8.Qf3 Qc7 9.Qf7+ Kd8 10.Bg5+ Ne7 11.Qe8+ Kxe8 12.Nf6+ Kd8 13.Nf7# 1-0
                              
L. Steiner - Szavay, Budapest 1922
1.e4 c5 2.Nf3 Nf6 3.Nc3 d5 4.exd5 Nxd5 5.Ne5 Nxc3 6.bxc3 Qd5 7.Bb5+ Nd7 8.Qe2 Qxg2 9.Qd3 Qxh1+ 10.Ke2 e6 11.Bxd7+ Ke7 12.Bxc8 Rxc8 13.Qd7+ Kf6 14.Qxf7+ Kxe5 15.d4+ Kd5 16.Qxb7+ Rc6 17.c4+ 1-0
   
Thomas - Sapira, Antwerp 1932
1.e4 c5 2.Nf3 Nf6 3.Nc3 d5 4.exd5 Nxd5 5.Bb5+ Bd7 6.Ne5 Nxc3 7.Qf3 f6 8.Qh5+ g6 9.Nxg6 Kf7 10.Ne5+ 1-0
                           
Keres - Winter, Warsaw 1935
1.e4 c5 2.Nf3 Nf6 3.e5 Nd5 4.Nc3 e6 5.Nxd5 exd5 6.d4 d6 7.Bg5 Qa5+ 8.c3 cxd4 9.Bd3 dxc3 10.0-0 cxb2 11.Rb1 dxe5 12.Nxe5 Bd6 13.Nxf7 Kxf7 14.Qh5+ g6 15.Bxg6+ hxg6 16.Qxh8 Bf5 17.Rbe1 Be4 18.Rxe4 dxe4 19.Qf6+ 1-0
   
Anderssen - Wyvill, London 1851
1.e4 c5 2.Bc4 a6 3.a4 Nc6 4.Nc3 e6 5.d3 g6 6.Nge2 Bg7 7.0-0 Nge7 8.f4 0-0 9.Bd2 d5 10.Bb3 Nd4 11.Nxd4 Bxd4+ 12.Kh1 Bd7 13.exd5 Bxc3 14.Bxc3 exd5 15.Bf6 Be6 16.f5 Bxf5 17.Rxf5 gxf5 18.Qh5 Qd6 19.Qh6 1-0
                          
Tartakower - Luckis, Paris 1938
1.e4 c5 2.b4 cxb4 3.a3 e6 4.d4 d5 5.exd5 Qxd5 6.Nf3 Nc6 7.Bd3 Nf6 8.0-0 Bd6 9.axb4 Nxb4 10.c4 Qh5 11.c5 Nxd3 12.Qxd3 Bc7 13.Qb5+ Nd7 14.Na3 0-0 15.c6 Qxb5 16.Nxb5 1-0
                                      
1.e4 d6
                    
Norcia - Dantscheff, Munich 1936
1.e4 d6 2.d4 Nf6 3.Nc3 Nc6 4.Bb5 Bd7 5.Nge2 a6 6.Bc4 e5 7.0-0 g6 8.Bg5 Bg7 9.f4 exf4 10.Rxf4 Na5 11.Bxf7+ Kxf7 12.Nd5 h6 13.Bxf6 Bxf6 14.Rxf6+ Kg7 15.Nef4 1-0
         
Duhrssen - Balogh, Postal 1928
1.e4 d6 2.d4 f5 3.Nc3 Nf6 4.Bd3 Nc6 5.exf5 Nxd4 6.g4 h5 7.f3 hxg4 8.fxg4 Qd7 9.h3 Qc6 10.Rh2 Qc5 11.Bf4 e5 12.Bg5 Ne6 0-1 

1.e4 g6
         
Fischer - Benko, USA 1963 [Chessgames.com]
1.e4 g6 2.d4 Bg7 3.Nc3 d6 4.f4 Nf6 5.Nf3 O-O 6.Bd3 Bg4 7.h3 Bxf3 8.Qxf3 Nc6 9.Be3 e5 10.dxe5 dxe5 11.f5 gxf5 12.Qxf5 Nd4 13.Qf2 Ne8 14.O-O Nd6 15.Qg3 Kh8 16.Qg4 c6 17.Qh5 Qe8 18.Bxd4 exd4 19.Rf6 Kg8 20.e5 h6 21.Ne2 1-0
         
1.e4 d5
               
Alekhine - Schroeder, New York 1929 [Chessgames.com]
1.e4 d5 2.exd5 Qxd5 3.Nc3 Qa5 4.Nf3 Bg4 5.h3 Bh5 6.d4 Nf6 7.g4 Bg6 8.Ne5 Nbd7 9.Nc4 Qa6 10.Bf4 Qe6+ 11.Ne3 0-0-0 12.d5 Qb6 13.Nc4 Qb4 14.a3 Qc5 15.Be3 1-0
                 
Canal - NN Europe, 1930
1.e4 d5 2.exd5 Qxd5 3.Nc3 Qa5 4.d4 c6 5.Nf3 Bg4 6.Bf4 e6 7.h3 Bxf3 8.Qxf3 Bb4 9.Be2 Nd7 10.a3 0-0-0 11.axb4 Qxa1+ 12.Kd2 Qxh1 13.Qxc6+ bxc6 14.Ba6# 1-0
               
John - Mieses, Dusseldorf 1908
1.e4 d5 2.exd5 Qxd5 3.Nc3 Qa5 4.Bc4 Nf6 5.d3 c6 6.Bd2 Bg4 7.f3 Bf5 8.Nd5 Qd8 9.Nxf6+ gxf6 10.Qe2 Nd7 11.Bc3 Qc7 12.0-0-0 b5 13.Bb3 a5 14.a3 b4 15.axb4 axb4 16.Bd4 Be6 17.Bxe6 fxe6 18.Qxe6 Bh6+ 19.Kb1 Qa5 20.c3 Qa4 21.Re1 Qa1+ 22.Kc2 b3+ 0-1
                     
E. Lasker - NN, Cambridge 1913
1.e4 d5 2.exd5 Qxd5 3.Nc3 Qd8 4.d4 Nf6 5.Bc4 c6 6.Nf3 Bg4 7.Ne5 Bxd1 8.Bxf7# 1-0
                    
Mieses - Oehquist, Nuremberg, 1895
1.e4 d5 2.exd5 Qxd5 3.Nc3 Qd8 4.d4 Nc6 5.Nf3 Bg4 6.d5 Ne5 7.Nxe5 Bxd1 8.Bb5+ 1-0
           
Rhode - Von Zitzewitz, Postal 1914
1.e4 d5 2.exd5 Nf6 3.d4 Nxd5 4.c4 Nb4 5.Qa4+ N8c6 6.d5 b5 7.Qxb5 Nc2+ 8.Kd2 Bd7 9.dxc6 Bf5+ 10.Qd5 Nb4 11.Qxd8+ Rxd8+ 12.Kc3 Nc2 13.Bf4 e5 14.Bxe5 Bb4+ 15.Kb3 Rb8 16.Bxc7 0-0 17.Bxb8 Rxb8 18.a3 Bxa3+ 0-1
    
Duhrssen - Hane, Berlin 1929
1.e4 d5 2.exd5 Nf6 3.c4 c6 4.dxc6 Nxc6 5.d3 e5 6.Nc3 Bc5 7.Be3 Bxe3 8.fxe3 Qb6 9.Qd2 Be6 10.e4 Rd8 11.Nd5 Bxd5 12.exd5 Nxd5 13.cxd5 Rxd5 14.Qc3 0-0 15.Ne2 Nb4 16.Rd1 Rfd8 17.Nc1 Rc5 18.Qb3 Nc2+ 0-1
                          
1.e4 Nf6
    
Rabinovich - Levenfish, Moscow 1927 [Chessgames.com]
1.e4 Nf6 2.e5 Nd5 3.Nf3 d6 4.Be2 Nf4 5.Bf1 dxe5 6.Nxe5 Qd5 7.Nf3 Qe4+ 8.Be2 Nxg2+ 9.Kf1 Bh3 10.d3 Nh4+ 11.Ke1 Nxf3# 0-1
                  
Gobl - Jonas, Augsburg 1926
1.e4 Nf6 2.Nc3 d5 3.e5 Nfd7 4.e6 fxe6 5.d4 Nf6 6.Bf4 c6 7.Nf3 Nbd7 8.Bd3 c5 9.Ng5 Qb6 10.Nb5 e5 11.dxe5 c4 12.exf6 Qxb5 13.f7+ Kd8 14.Ne6# 1-0
   
Balla - Sterk, Budapest 1921
1.e4 Nf6 2.Nc3 d5 3.e5 d4 4.exf6 dxc3 5.bxc3 gxf6 6.d4 e5 7.Bd3 Nc6 8.Ne2 Be6 9.0-0 Qd7 10.Be3 0-0-0 11.Qc1 Rg8 12.Qb2 Rxg2+ 13.Kxg2 Bh3+ 14.Kg1 Qg4+ 15.Ng3 Qf3 16.Be4 1-0
                      
1.e4 Nc6
   
Milner-Barry - Mieses, Margate 1935 [Chessgames.com]
1.e4 Nc6 2.d4 d5 3.Nc3 dxe4 4.d5 Ne5 5.f3 exf3 6.Nxf3 Nxf3+ 7.Qxf3 Nf6 8.Bf4 a6 9.h3 g6 10.g4 Bg7 11.0-0-0 Bd7 12.Qg3 Rc8 13.Be2 0-0 14.h4 c6 15.h5 Nxd5 16.hxg6 Bxc3 17.Qh4 Nf6 18.g5 Qa5 19.gxf6 h5 20.gxf7+ Kxf7 21.Bxh5+ 1-0
  
Williams - Kennedy, London 1848
1.e4 Nc6 2.d4 e5 3.d5 Nce7 4.Nf3 Ng6 5.Be3 Bb4+ 6.c3 Ba5 7.Bd3 Bb6 8.0-0 N8e7 9.Qd2 d6 10.c4 0-0 11.Nc3 Ba5 12.Ne1 f5 13.f4 fxe4 14.Bxe4 Bf5 15.Bxf5 Nxf5 16.fxe5 Nxe3 0-1
                  
Saulson - Phillips, Chicago 1907
1.e4 Nc6 2.d4 e5 3.d5 Nce7 4.f4 d6 5.Nf3 Bg4 6.Nc3 Ng6 7.h3 Bxf3 8.Bb5+ c6 9.dxc6 Bxd1 10.cxb7+ Ke7 11.Nd5+ Ke6 12.f5# 1-0
                              
1.e4 b6
            
Chalupetzki - Renyi, Raab 1905 [Chessgames.com]
1.e4 b6 2.d4 Bb7 3.Bd3 e6 4.Nc3 Nf6 5.Nge2 d6 6.e5 Nfd7 7.Nf4 Be7 8.Qg4 g6 9.Nce2 c5 10.Nxe6 fxe6 11.Bxg6+ hxg6 12.Qxg6+ Kf8 13.Nf4 1-0
         
1.d4 d5 2.c4 c6
     
Kashdan - Polland, New York 1938 [Chessgames.com]
1.d4 d5 2.c4 c6 3.Nc3 dxc4 4.e4 e5 5.Nf3 exd4 6.Bxc4 Bc5 7.Ne5 Qf6 8.Nxf7 dxc3 9.0-0 Be6 10.Bg5 Qxg5 11.Nxg5 Bxc4 12.Qh5+ g6 13.Qh3 cxb2 14.Rad1 Nf6 15.Qc3 1-0
                 
Przepiorka - Cheron, The Hague 1928
1.d4 d5 2.c4 c6 3.Nf3 Nf6 4.Nc3 dxc4 5.a4 Bf5 6.Ne5 e6 7.f3 Bb4 8.e4 Bxe4 9.fxe4 Nxe4 10.Qf3 Qxd4 11.Qxf7+ Kd8 12.Qxg7 Bxc3+ 13.bxc3 Qf2+ 14.Kd1 Nxc3# 0-1
          
Burca - Rethy, Budapest 1935
1.d4 d5 2.c4 c6 3.Nf3 Nf6 4.Nc3 dxc4 5.a4 Bf5 6.Ne5 e6 7.f3 Nbd7 8.Nxc4 Bb4 9.e4 Nxe4 10.fxe4 Qh4+ 11.Kd2 Qf2+ 12.Kd3 0-0-0 13.Nd6+ Bxd6 14.exf5 Ne5+ 0-1
                
Vizur - Gut, Vienna 1924
1.Nf3 d5 2.d4 Nf6 3.c4 c6 4.Nc3 dxc4 5.a4 Bf5 6.e3 Na6 7.Bxc4 Nb4 8.Qb3 e6 9.0-0 Bc2 10.Qa3 Bd6 11.Na2 a5 12.Nxb4 axb4 13.Qa2 Rxa4 0-1
             
Alekhine - Euwe, Match 1937
1.d4 d5 2.c4 c6 3.Nc3 dxc4 4.e4 e5 5.Bxc4 exd4 6.Nf3 b5 7.Nxb5 Ba6 8.Qb3 Qe7 9.0-0 Bxb5 10.Bxb5 Nf6 11.Bc4 Nbd7 12.Nxd4 Rb8 13.Qc2 Qc5 14.Nf5 Ne5 15.Bf4 Nh5 16.Bxf7+ Kxf7 17.Qxc5 Bxc5 18.Bxe5 Rb5 19.Bd6 Bb6 20.b4 Rd8 21.Rad1 c5 22.bxc5 Bxc5 23.Rd5 1-0
                 
Thomas - Winter, Hastings 1931
1.d4 d5 2.Nf3 Nf6 3.c4 c6 4.e3 Bf5 5.cxd5 Bxb1 6.Rxb1 Qxd5 7.a3 e6 8.Qc2 Be7 9.Bd3 Nbd7 10.b4 Nf8 11.e4 Qd8 12.0-0 Ng6 13.b5 Rc8 14.bxc6 bxc6 15.Ba6 Rc7 16.Bd2 Qa8 17.Bb7 Qd8 18.Ba5 1-0
               
Kmoch - Alekhine, Vienna 1922
1.d4 Nf6 2.Nf3 d5 3.c4 c6 4.e3 Bf5 5.Nbd2 e6 6.Be2 Nbd7 7.0-0 Bd6 8.c5 Bc7 9.b4 Ne4 10.Nxe4 dxe4 11.Nd2 h5 12.f4 g5 13.g3 Nf6 14.Bb2 gxf4 15.exf4 h4 16.Qb3 hxg3 17.hxg3 Nd5 18.Nc4 Nxf4 19.Rae1 Qg5 20.d5 Nd3 0-1
               
Rotlevi - Lebedew, St. Petersburg 1909
1.d4 d5 2.Nf3 e6 3.c4 c6 4.e3 Bd6 5.Nc3 Nd7 6.Bd3 f5 7.0-0 Nh6 8.Qe2 0-0 9.b3 Qf6 10.Bb2 g5 11.Nd2 Rf7 12.f3 g4 13.e4 Bxh2+ 14.Kh1 Bg3 0-1
             
Pillsbury - NN, New Jersey 1899
1.d4 d5 2.c4 e6 3.Nf3 c6 4.Nc3 Bd6 5.e4 Ne7 6.Bd3 0-0 7.e5 Bc7 8.Bxh7+ Kxh7 9.Ng5+ Kg6 10.Qg4 f5 11.Qg3 Qd7 12.Qh4 1-0
         
Vezer - O'Hanlon, Hastings 1932
1.d4 d5 2.Nf3 Nf6 3.c4 c6 4.Bf4 dxc4 5.e3 e6 6.Bxc4 Be7 7.Nc3 0-0 8.Qc2 Nbd7 9.Bd3 Re8 10.Ng5 Nf8 11.h4 h6 12.Be5 N8d7 13.0-0-0 Nd5 14.Bh7+ Kf8 15.Nxf7 Qa5 16.Bxg7+ 1-0                                
                 
1.d4 d5 2.c4 e6
                  
Dyckhoff - Trimborn, Munich 1900
1.d4 d5 2.c4 e6 3.Nc3 Nf6 4.Bg5 Be7 5.e3 0-0 6.Bd3 dxc4 7.Bxc4 b6 8.Qf3 c6 9.Bxf6 Bxf6 10.h4 Qe7 11.Bd3 Na6 12.Nh3 Nb4 13.Bxh7+ Kxh7 14.Qh5+ Kg8 15.Ng5 Bxg5 16.hxg5 f5 17.g6 1-0
       
Schlechter - Przepiorka, Nuremberg 1906 [Chessgames.com]
1.d4 d5 2.c4 e6 3.Nc3 Nf6 4.Nf3 Nbd7 5.Bg5 Be7 6.e3 b6 7.cxd5 Nxd5 8.Nxd5 exd5 9.Bf4 0-0 10.Bd3 c5 11.0-0 Bb7 12.Rc1 Re8 13.Ne5 Nxe5 14.Bxe5 cxd4 15.Rc7 Bc8 16.Qh5 g6 17.Bxg6 1-0
      
Marshall - Burn, Ostend 1905
1.d4 d5 2.c4 e6 3.Nc3 Nf6 4.Bg5 Be7 5.e3 0-0 6.Nf3 b6 7.Bd3 Bb7 8.cxd5 exd5 9.Bxf6 Bxf6 10.h4 g6 11.h5 Re8 12.hxg6 hxg6 13.Qc2 Bg7 14.Bxg6 fxg6 15.Qxg6 Nd7 16.Ng5 Qf6 17.Rh8+ 1-0
                                   
Rossolimo - Cukierman, Paris 1937
1.d4 d5 2.c4 e6 3.Nc3 Nf6 4.Bg5 Be7 5.e3 Nbd7 6.Nf3 0-0 7.Rc1 a6 8.cxd5 exd5 9.Bd3 c6 10.Qc2 Re8 11.0-0 Nf8 12.Ne5 Bd6 13.f4 Be7 14.h3 Nh5 15.Bxe7 Qxe7 16.Rf3 Qh4 17.g4 f6 18.Bxh7+ Nxh7 19.Ng6 1-0
                             
Fairhurst - Seitz, Scarborough 1930
1.d4 Nf6 2.Nf3 d5 3.c4 e6 4.Nc3 Nbd7 5.Bg5 Be7 6.e3 0-0 7.Rc1 Re8 8.Bd3 c6 9.0-0 dxc4 10.Bxc4 Nd5 11.Bf4 Nxf4 12.exf4 Nb6 13.Bd3 Nd5 14.g3 Nxc3 15.bxc3 c5 16.Ne5 Qc7 17.Bxh7+ Kf8 18.Qh5 1-0
 
Marshall - Kline, New York 1913
1.d4 d5 2.c4 e6 3.Nc3 Nf6 4.Nf3 Nbd7 5.Bg5 Be7 6.e3 0-0 7.Rc1 b6 8.cxd5 exd5 9.Qa4 Bb7 10.Ba6 Bxa6 11.Qxa6 c6 12.0-0 Ne4 13.Bxe7 Qxe7 14.Qb7 Rfc8 15.Nxd5 Qd6 16.Rxc6 1-0
                                   
Buerger - Hundorfer, Munich 1924
1.d4 d5 2.c4 e6 3.Nc3 Nf6 4.Nf3 Nbd7 5.Bg5 Be7 6.e3 0-0 7.Rc1 c6 8.Qc2 Re8 9.Bd3 Nf8 10.0-0 N6d7 11.Bf4 f6 12.cxd5 exd5 13.Nxd5 cxd5 14.Bc7 1-0
                                         
Oskam - P. Johner, Scheveningen 1913
1.d4 d5 2.c4 e6 3.Nc3 Nf6 4.Bg5 Nbd7 5.e3 c6 6.Nf3 Qa5 7.Nd2 Bb4 8.Qc1 Ne4 9.Ncxe4 dxe4 10.Bf4 e5 11.dxe5 Nc5 12.Kd1 Bg4+ 13.Kc2 0-0-0 14.Nb3 Qa4 15.g3 Nd3 0-1
         
Foldesy - Negyesi, Budapest 1928
1.d4 d5 2.c4 e6 3.Nc3 Nf6 4.Nf3 Nbd7 5.cxd5 exd5 6.Qb3 c6 7.e4 dxe4 8.Bc4 Qe7 9.Ng5 Nd5 10.Bxd5 cxd5 11.Nxd5 Qd8 12.Nc7+ 1-0
               
Hayndl - Crespi, Sarajevo 1925
1.d4 d5 2.c4 e6 3.Nc3 dxc4 4.e3 Nf6 5.Bxc4 a6 6.Qf3 Nc6 7.Nge2 Bd6 8.Bd2 e5 9.d5 Bg4 10.Qg3 e4 11.Qh4 Ne5 0-1  
                        
NN - Palmer, Trinidad 1909
1.d4 d5 2.c4 e6 3.Nc3 c5 4.cxd5 exd5 5.dxc5 d4 6.Qa4+ Nc6 7.Nb5 Bxc5 8.Bf4 Bb4+ 9.Kd1 Nge7 10.Nc7+ Kf8 11.Nxa8 Nd5 12.a3 Ba5 13.Rc1 Ne3+ 14.fxe3 dxe3+ 15.Kc2 Bf5+ 16.Kb3 Qd5+ 0-1
                      
Reti - Tarrasch, Teplitz 1921
1.d4 d5 2.c4 e6 3.Nc3 c5 4.cxd5 exd5 5.Nf3 Nc6 6.Be3 c4 7.g3 Bb4 8.Bg2 Nge7 9.0-0 f6 10.Bd2 0-0 11.b3 Qa5 12.Rc1 b5 13.bxc4 bxc4 14.e4 Bxc3 15.Bxc3 Qxa2 16.Nd2 Qa6 17.exd5 Nd8 18.Bb4 Rf7 19.Re1 Qb7 20.Bxe7 1-0
          
Alekhine - Kussman, New York 1924
1.d4 d5 2.Nf3 Nf6 3.c4 e6 4.Nc3 c5 5.cxd5 exd5 6.Bg5 Be6 7.Bxf6 Qxf6 8.e4 dxe4 9.Bb5+ Bd7 10.Nxe4 Qb6 11.Bxd7+ Nxd7 12.0-0 cxd4 13.Nxd4 Rd8 14.Nf5 Ne5 15.Qe2 g6 16.Qb5+ Nd7 17.Rfe1 Bb4 18.Nf6+ Kf8 19.Nxd7+ Rxd7 20.Qe5 1-0
                 
Hartlaub - Benary, Munich 1911
1.d4 d5 2.c4 e6 3.Nf3 c5 4.e3 Nc6 5.Nc3 Nf6 6.a3 Bd6 7.dxc5 Bxc5 8.b4 Bd6 9.Bb2 0-0 10.Qc2 dxc4 11.Ng5 g6 12.0-0-0 Qe7 13.Rxd6 h6 14.h4 hxg5 15.hxg5 Nh5 16.Rxh5 gxh5 17.Nd5 exd5 18.Qh7+ Kxh7 19.Rh6+ Kg8 20.Rh8# 1-0
             
Teichmann - Mieses, Vienna 1908
1.d4 d5 2.Nf3 c5 3.e3 Nc6 4.c4 cxd4 5.exd4 Nf6 6.Nc3 Bg4 7.Be3 e6 8.Be2 dxc4 9.Bxc4 Bd6 10.0-0 Rc8 11.Be2 0-0 12.Qa4 Bb8 13.Rfd1 Qd6 14.g3 Nd5 15.Kg2 Nce7 16.Ne4 Qd8 17.Nc5 Nxe3+ 18.fxe3 Nf5 19.Rd3 Bxf3+ 20.Kxf3 Qg5 0-1
                                     
Capablanca - Becker, Carlsbad 1929
1.d4 d5 2.c4 e6 3.Nf3 Nd7 4.Nc3 Ngf6 5.Bf4 dxc4 6.e3 Nd5 7.Bxc4 Nxf4 8.exf4 Bd6 9.g3 Nf6 10.0-0 0-0 11.Qe2 b6 12.Rfd1 Bb7 13.Rac1 a6 14.Bd3 Bb4 15.Ne4 Qd5 16.Nfg5 Ne8 17.Nxh7 f5 18.Nhg5 1-0
                
Burn - Perlis, Ostend 1906
1.d4 d5 2.c4 e6 3.Nc3 a6 4.cxd5 exd5 5.Nf3 b6 6.Bf4 Bb7 7.e3 Bd6 8.Ne5 Nd7 9.Qg4 Bxe5 10.dxe5 Kf8 11.0-0-0 Nc5 12.e4 d4 13.Be3 Ne6 14.Bc4 Rc8 15.f4 Qe7 16.f5 dxc3 17.fxe6 Qb4 18.Rd8+ Ke7 19.Bg5+ f6 20.Bxf6+ 1-0
    
Mayet - Anderssen, Berlin 1855
1.d4 d5 2.c4 e6 3.a3 c5 4.dxc5 Bxc5 5.Nf3 a5 6.e3 Nc6 7.cxd5 exd5 8.Bb5 Nf6 9.Ne5 0-0 10.Nxc6 bxc6 11.Bxc6 Ba6 12.Bxa8 Qxa8 13.Qf3 Nd7 14.Nc3 Ne5 15.Qxd5 Nd3+ 16.Kd1 Qc8 17.Kc2 Rd8 18.Qh5 Nf4 0-1
                   
1.d4 d5 2.c4 e5
  
Erdelyi - Nielsen, Warsaw 1935 [Chessgames.com]
1.d4 d5 2.c4 e5 3.dxe5 d4 4.Nf3 Nc6 5.Nbd2 Be6 6.a3 Nge7 7.g3 Qd7 8.Bg2 Ng6 9.Qc2 0-0-0 10.b4 Ncxe5 11.0-0 d3 12.exd3 Nxd3 13.Bb2 Bh3 14.Bd4 Ndf4 15.Be3 Bxg2 16.Bxf4 Nxf4 17.gxf4 Bxf3 0-1
           
Linse - Kjelberg, Malmo 1917
1.d4 d5 2.c4 e5 3.dxe5 d4 4.e3 Bb4+ 5.Bd2 dxe3 6.Qa4+ Nc6 7.Bxb4 exf2+ 8.Kxf2 Qh4+ 9.Ke3 Qd4+ 10.Kf3 Bg4+ 11.Kg3 Nh6 12.h3 Nf5+ 13.Kh2 Qf4+ 0-1
     
1.d4 d5 2.Nf3
             
Brach - Janos, Brunn 1915
1.d4 d5 2.Nf3 e6 3.e3 c5 4.b3 Nf6 5.Bd3 Nc6 6.a3 Bd6 7.Nbd2 0-0 8.Bb2 Qc7 9.dxc5 Bxc5 10.c4 dxc4 11.Nxc4 Nd7 12.Ng5 g6 13.Qh5 1-0
               
Bogoljubov - Grekov, Kiev 1914 [Chessgames.com]
1.d4 d5 2.Nf3 Bg4 3.Ne5 Bh5 4.c4 dxc4 5.Nc3 Nd7 6.Nxc4 Nb6 7.Qb3 Qxd4 8.e4 Nf6 9.Be3 Qd7 10.Bxb6 axb6 11.Nxb6 1-0
 
1.d4 d5 2.Bf4
                      
Lovas - Asztalos, Budapest 1915
1.d4 d5 2.Bf4 c5 3.e3 e6 4.c3 Nc6 5.Nd2 Qb6 6.Qb1 Bd7 7.Bd3 Nf6 8.Ngf3 Be7 9.0-0 0-0 10.Ne5 Rfd8 11.Ndf3 Be8 12.Ng5 h6 13.Bh7+ Kf8 14.Ng6+ fxg6 15.Nxe6+ Kf7 16.Qxg6+ Kxe6 17.Bg8+ Bf7 18.Bxf7+ Kd7 19.Qf5# 1-0
                               
Regan - Michell, London 1905 [Chessgames.com]
1.d4 d5 2.Bf4 c5 3.Bxb8 Rxb8 4.dxc5 e6 5.Qd4 Qc7 6.b4 b6 7.cxb6 Rxb6 8.c3 Rxb4 9.cxb4 Qc1+ 0-1
 
Mason - Tchigorin, New York 1893
1.d4 d5 2.Bf4 c5 3.Bxb8 Rxb8 4.dxc5 Qa5+ 5.Nc3 e6 6.e4 Bxc5 7.exd5 Nf6 8.Bb5+ Ke7 9.Nf3 Nxd5 10.Qd2 Nxc3 11.Qg5+ f6 12.Qxc5+ Kf7 13.Be8+ 1-0
                            
1.d4 d5 2.e3
                                          
Rubinstein - Réti, Vienna 1908 [Chessgames.com]
1.d4 d5 2.e3 Nf6 3.Bd3 Nc6 4.f4 Nb4 5.Nf3 Nxd3+ 6.cxd3 e6 7.Nc3 Be7 8.0-0 0-0 9.Bd2 b6 10.Ne5 Bb7 11.Rf3 Bd6 12.Rh3 Re8 13.Be1 Bxe5 14.fxe5 Nd7 15.Bh4 Qc8 16.Qg4 1-0
           
1.d4 d5 2.Nd2
            
Winter - NN, London 1916
1.d4 d5 2.Nd2 c5 3.c3 Nc6 4.dxc5 e5 5.e4 Bxc5 6.exd5 Qxd5 7.Ngf3 Bg4 8.Bc4 Qd7 9.0-0 0-0-0 10.b4 e4 11.bxc5 exf3 12.g3 h5 13.Qa4 Nf6 14.Nb3 Bh3 15.Re1 Bg2 16.Bf4 Qh3 17.Rad1 Ng4 18.Qxc6+ bxc6 19.Ba6# 1-0
               
1.d4 d5 2.e4
                   
Wallis - NN, Sydney 1923 [Chessgames.com]
1.d4 d5 2.e4 dxe4 3.Nc3 Nf6 4.Bg5 Bf5 5.Qe2 Nc6 6.0-0-0 e6 7.d5 Nb4 8.Qb5+ Qd7 9.Qxb7 Qc8 10.Bb5+ Nd7 11.dxe6 Bxe6 12.Rxd7 1-0
              
Kruse - NN, Aartius 1923
1.d4 d5 2.e4 dxe4 3.f3 exf3 4.Nxf3 Bg4 5.Bc4 e6 6.c3 Be7 7.0-0 Nf6 8.Qb3 b6 9.Ne5 Bh5 10.Bb5+ Nbd7 11.Rxf6 gxf6 12.Nxd7 Bg6 13.Nxf6+ Kf8 14.Bh6# 1-0
              
Blackmar - Farrar, New Orleans 1882
1.d4 d5 2.e4 dxe4 3.f3 exf3 4.Nxf3 e6 5.Bd3 Nf6 6.c3 Be7 7.0-0 Nc6 8.Nbd2 h6 9.Ne4 0-0 10.Neg5 hxg5 11.Nxg5 Bd7 12.Rxf6 Bxf6 13.Qh5 Re8 14.Bh7+ Kh8 15.Nxf7# 1-0


1.d4 Nf6 2.c4 e6
                                
Winter - Romi, Paris 1926 [Chessgames.com]
1.d4 Nf6 2.c4 e6 3.Nf3 b6 4.g3 Bb7 5.Bg2 c5 6.d5 exd5 7.Nh4 Na6 8.cxd5 g6 9.Nc3 Bg7 10.Nb5 d6 11.Bf4 Bf8 12.Qa4 Qd7 13.Bh3 Qxh3 14.Nxd6+ Ke7 15.Nxb7 Nb4 16.Bd6# 1-0
         
Alekhine - Bogoljubov, Triberg 1921
1.d4 Nf6 2.c4 e6 3.Nf3 b6 4.g3 Bb7 5.Bg2 c5 6.dxc5 Bxc5 7.0-0 0-0 8.Nc3 d5 9.Nd4 Bxd4 10.Qxd4 Nc6 11.Qh4 dxc4 12.Rd1 Qc8 13.Bg5 Nd5 14.Nxd5 exd5 15.Rxd5 Nb4 16.Be4 f5 17.Bxf5 Rxf5 18.Rd8+ 1-0
                 
Dewing - Illingworth, Margate 1938
1.d4 Nf6 2.c4 e6 3.Nf3 b6 4.g3 Bb7 5.Bg2 Qc8 6.0-0 d5 7.Nc3 Be7 8.Ne5 0-0 9.cxd5 exd5 10.Bg5 Nbd7 11.Qa4 Re8 12.Bh3 Kf8 13.Bxf6 1-0
              
Keres - Alexander, Margate 1937
1.d4 Nf6 2.c4 e6 3.Nc3 Bb4 4.Nf3 b6 5.g3 Bb7 6.Bg2 Qc8 7.0-0 c5 8.Nb5 cxd4 9.Bf4 Na6 10.Bd6 Qxc4 11.Qa4 Bc6 12.Nfxd4 Bxg2 13.Qxa6 Bxf1 14.Rxf1 Qxd4 15.Nxd4 Bxd6 16.Nb5 Ke7 17.Rd1 Bc5 18.a3 Ne4 19.Rxd7+ Kf6 20.Qb7 1-0
              
Dyckhoff - Privonitz, Postal 1929
1.d4 Nf6 2.c4 e6 3.Nf3 b6 4.Nc3 Bb4 5.Bg5 Bb7 6.e3 Bxc3+ 7.bxc3 Qc8 8.Bxf6 gxf6 9.Nh4 Ke7 10.Bd3 Qg8 11.f4 h5 12.Qe2 Qg4 13.Qf2 Nc6 14.d5 Nd8 15.Ng6+ fxg6 16.h3 1-0
    
Tarrasch - Bogoljubov, Goteborg 1920
1.d4 Nf6 2.c4 e6 3.Nf3 b6 4.Bg5 Bb7 5.e3 h6 6.Bh4 Bb4+ 7.Nbd2 g5 8.Bg3 g4 0-1
      
Napolitano - Heilimo, Munich, 1936
1.d4 Nf6 2.c4 e6 3.Nc3 Bb4 .Qc2 d6 5.Bg5 Nc6 6.Nf3 0-0 7.e3 Re8 8.Bd3 h6 9.Bh4 e5 10.dxe5 Nxe5 11.Nxe5 dxe5 12.0-0-0 Bd7 13.Bh7+ Kh8 14.Bxf6 gxf6 15.Bf5 Re6 16.Bxe6 fxe6 17.Qd3 1-0
                                         
Anglares - Pogoriely, Munich 1936
1.d4 Nf6 2.c4 e6 3.Nc3 Bb4 4.Bd2 0-0 5.e3 d5 6.Bd3 c5 7.Nf3 Nc6 8.dxc5 Bxc5 9.Qe2 Nb4 10.Bb1 dxc4 11.Qxc4 b6 12.Qh4 Ba6 13.Ne4 Nd3+ 14.Bxd3 Qxd3 15.Nxf6+ gxf6 16.0-0-0 Ba3 17.bxa3 Rac8+ 18.Kb2 Qc2+ 19.Ka1 Bc4 0-1
  
Winter - Colle, Scarborough 1930
1.d4 Nf6 2.c4 e6 3.Nc3 Bb4 4.Qb3 c5 5.dxc5 Nc6 6.Nf3 Ne4 7.Bd2 Nxc5 8.Qc2 f5 9.e3 0-0 10.a3 Bxc3 11.Bxc3 b6 12.Be2 Bb7 13.0-0 Rc8 14.Rfd1 Qe7 15.b4 Ne4 16.Be1 Rf6 17.Nd4 Rg6 18.Bf1 Ng5 19.Kh1 Nxd4 20.exd4 Nf3 0-1
                                    
1.d4 Nf6 2.c4 g6
            
Norman - Vidmar, Hastings 1926
1.d4 Nf6 2.c4 g6 3.Nc3 Bg7 4.e4 d6 5.Nf3 0-0 6.Bd3 Bg4 7.h3 Bxf3 8.Qxf3 Nc6 9.Be3 Nd7 10.Ne2 Nde5 0-1
           
Flohr - Tylor, Hastings 1930
1.d4 Nf6 2.c4 g6 3.f3 d6 4.e4 Bg7 5.Nc3 0-0 6.Be3 e5 7.d5 c6 8.g4 a6 9.Nh3 b5 10.dxc6 b4 11.Nd5 Nxc6 12.Qa4 Nd4 13.Bxd4 exd4 14.Nxb4 h5 15.g5 Nd7 16.0-0-0 Nc5 17.Qa3 Bxh3 18.Bxh3 Qxg5+ 19.Kb1 Rab8 20.Rhe1 d3 21.Qa5 Qe5 22.Rd2 Nxe4 0-1 

1.d4 Nf6 2.c4 e5
                     
Kohn - Leonhardt, Zoppot 1930
1.d4 Nf6 2.c4 e5 3.dxe5 Ng4 4.e4 Nxe5 5.f4 Nec6 6.Be3 Bb4+ 7.Nd2 Qe7 8.Qf3 d6 9.Bd3 Nd7 10.Ne2 Nde5 11.fxe5 Nxe5 12.Qg3 Nxd3+ 13.Kd1 Nxb2+ 14.Kc2 Nxc4 15.Nxc4 Qxe4+ 16.Kd1 Qxc4 17.Bd4 Bd7 0-1
        
Alekhine - Seitz, Hastings 1925 [Chessgames.com]
1.d4 Nf6 2.c4 e5 3.dxe5 Ng4 4.e4 Nxe5 5.f4 Nec6 6.Be3 Bb4+ 7.Nc3 Qe7 8.Bd3 f5 9.Qh5+ g6 10.Qf3 Bxc3+ 11.bxc3 fxe4 12.Bxe4 0-0 13.Bd5+ Kh8 14.Nh3 d6 15.0-0 Bxh3 16.Qxh3 Qd7 17.f5 gxf5 18.Rae1 f4 19.Bxf4 Qxh3 20.Be5+ 1-0
              
Helmer - Krejcik, Vienna 1917
1.d4 Nf6 2.c4 e5 3.dxe5 Ng4 4.f4 Bc5 5.Nh3 Nxh2 6.Rxh2 Qh4+ 7.Kd2 d5 8.Qb3 Bxh3 9.Qxh3 Qxf4+ 10.Kc2 Qxf1 11.Qc8+ Ke7 12.Qxh8 Qxe2+ 13.Bd2 Nc6 14.Qxa8 Nb4+ 15.Kb3 Qxc4+ 16.Ka4 b5+ 17.Ka5 Bb6# 0-1
                 
1.d4 Nf6 2.Nf3
             
Gruenfeld - Bogoljubov, Vienna 1922 [Chessgames.com]
1.d4 Nf6 2.Nf3 e6 3.c4 c5 4.d5 b5 5.Bg5 h6 6.Bxf6 Qxf6 7.Nc3 b4 8.Nb5 Na6 9.e4 Qxb2 10.Bd3 Qf6 11.e5 Qd8 12.dxe6 dxe6 13.Be4 Qxd1+ 14.Rxd1 Rb8 15.Bc6+ Ke7 16.Nxa7 g6 17.Bb5 Bg7 18.Nc6+ Kf8 19.Rd8# 1-0
                           
Janowski - Saemisch, Marienbad 1925
1.d4 Nf6 2.Nf3 e6 3.Bg5 c5 4.e3 Nc6 5.Nbd2 b6 6.c3 Bb7 7.Bd3 cxd4 8.exd4 Be7 9.Nc4 0-0 10.Qe2 Qc7 11.h4 h6 12.Qd2 Ng4 13.Bf4 d6 14.Ne3 Nxe3 15.Qxe3 h5 16.Rh3 e5 17.dxe5 Nxe5 18.Nxe5 dxe5 19.Bxe5 Bd6 20.Qh6 1-0
               
Richter - Duhrssen, Berlin 1930
1.d4 Nf6 2.Nf3 e6 3.Bg5 h6 4.Bh4 c5 5.e3 b6 6.Be2 Bb7 7.Ne5 d6 8.Bb5+ Ke7 9.Qh5 dxe5 10.dxe5 Qd5 11.Nc3 Qxg2 12.exf6+ gxf6 13.Qe5 Nd7 14.Qc7 1-0
        
Marshall - Burn, Ostend 1907
1.d4 Nf6 2.Nf3 d6 3.Bf4 Nbd7 4.e3 g6 5.Bd3 Bg7 6.Nbd2 0-0 7.h4 Re8 8.h5 Nxh5 9.Rxh5 gxh5 10.Bxh7+ Kxh7 11.Ng5+ Kg6 12.Ndf3 e5 13.Nh4+ Kf6 14.Nh7+ Ke7 15.Nf5+ Ke6 16.Nxg7+ Ke7 17.Nf5+ Ke6 18.d5+ Kxf5 19.Qxh5+ Ke4 20.0-0-0 1-0
                     
1.d4 Nf6 2.Bg5
                     
Janowski - Michel, Semmering 1926 [Chessgames.com]
1.d4 Nf6 2.Bg5 d5 3.e3 e6 4.Bd3 c5 5.c3 Nbd7 6.f4 Qb6 7.Qc2 c4 8.Be2 Ne4 9.Bh4 Qa5 10.Nf3 b5 11.Ne5 f5 12.Nd2 Nxd2 13.Bh5+ g6 14.Nxg6 Nb6 15.Ne5# 1-0 

1.d4 f5
              
Gruenfeld - Torre, Baden-Baden 1925 [Chessgames.com]
1.d4 e6 2.Nf3 f5 3.g3 Nf6 4.Bg2 d5 5.0-0 Bd6 6.c4 c6 7.Qc2 0-0 8.b3 Ne4 9.Bb2 Nd7 10.Ne5 Qf6 11.f3 Nxe5 12.dxe5 Bc5+ 13.Kh1 Nxg3+ 0-1
               
Siegheim - Miller, London 1925
1.d4 f5 2.c4 Nf6 3.Nc3 e6 4.e3 b6 5.Bd3 Bb7 6.f3 Bd6 7.Nge2 Nc6 8.0-0 0-0 9.e4 fxe4 10.fxe4 Ng4 11.e5 Qh4 12.h3 Ncxe5 13.dxe5 Bc5+ 14.Kh1 Qxh3# 0-1
            
E. Lasker - G. Thomas, London 1912
1.d4 e6 2.Nf3 f5 3.Nc3 Nf6 4.Bg5 Be7 5.Bxf6 Bxf6 6.e4 fxe4 7.Nxe4 b6 8.Ne5 0-0 9.Bd3 Bb7 10.Qh5 Qe7 11.Qxh7+ Kxh7 12.Nxf6+ Kh6 13.Neg4+ Kg5 14.h4+ Kf4 15.g3+ Kf3 16.Be2+ Kg2 17.Rh2+ Kg1 18.Kd2# 1-0
                           
Scott - Anspach, London 1913
1.d4 e6 2.e3 f5 3.Bd3 Nf6 4.Nc3 d5 5.Nf3 c5 6.0-0 Nc6 7.Ne5 cxd4 8.Nxc6 bxc6 9.exd4 Bd6 10.Re1 0-0 11.h3 Qc7 12.Bg5 Ne4 13.Qh5 Bh2+ 14.Kf1 Bf4 15.Nxe4 fxe4 16.Be2 g6 17.Qh6 Bxg5 18.Qxg5 Qh2 19.f3 exf3 20.Bxf3 Rxf3+ 0-1  
             
Hartlaub - Feingold, Berlin 1913
1.d4 f5 2.e4 fxe4 3.Nc3 Nf6 4.Bg5 e6 5.f3 exf3 6.Nxf3 Be7 7.Bxf6 Bxf6 8.Bd3 0-0 9.h4 c5 10.Bxh7+ Kf7 11.Ne5+ Bxe5 12.Qh5+ Ke7 13.Nd5+ Kd6 14.Qxe5+ Kc6 15.Nb4+ cxb4 16.Qc5# 1-0
                                    
Reti - Euwe, Rotterdam 1920
1.d4 f5 2.e4 fxe4 3.Nc3 Nf6 4.Bg5 g6 5.f3 exf3 6.Nxf3 Bg7 7.Bd3 c5 8.d5 Qb6 9.Qd2 Qxb2 10.Rb1 Nxd5 11.Nxd5 Qxb1+ 12.Kf2 Qxh1 13.Bxe7 d6 14.Bxd6 Nc6 15.Bb5 Bd7 16.Bxc6 bxc6 17.Qe2+ 1-0
                      
Tartakower - Mieses, Baden-Baden 1924
1.d4 f5 2.e4 fxe4 3.Nc3 Nf6 4.g4 d5 5.g5 Ng8 6.f3 exf3 7.Qxf3 e6 8.Bd3 g6 9.Nge2 Qe7 10.Bf4 c6 11.Be5 Bg7 12.Qg3 Na6 13.0-0 Bd7 14.Bd6 Qd8 15.Qf4 1-0
              
Teed - Delmar, New York 1896
1.d4 f5 2.Bg5 h6 3.Bf4 g5 4.Bg3 f4 5.e3 h5 6.Bd3 Rh6 7.Qxh5+ Rxh5 8.Bg6# 1-0
           
1.d4 b5
                       
Euwe - Abrahams, Bournemouth 1939 [Chessgames.com]
1.d4 b5 2.e4 Bb7 3.f3 a6 4.c4 bxc4 5.Bxc4 e6 6.Nc3 d5 7.Qb3 Nc6 8.exd5 Nxd4 9.Qxb7 Rb8 10.Qxa6 Ra8 11.Bb5+ Ke7 12.d6+ 1-0
         
1.Nf3
          
Owen - Burn, London 1887 [Chessgames.com]
1.Nf3 d5 2.d4 Bf5 3.e3 e6 4.Nc3 Nf6 5.a3 c5 6.Bb5+ Nbd7 7.Ne5 Bd6 8.g4 Bxe5 9.gxf5 Bd6 10.dxc5 Bxc5 11.b4 Bd6 12.Bb2 Rc8 13.Qd4 0-0 14.Bxd7 Qxd7 15.Nxd5 Ne8 16.Nf6+ gxf6 17.Rg1+ Kh8 18.Qxf6+ Nxf6 19.Bxf6# 1-0
      
Gudmunsen - Kaila, Munich 1936
1.Nf3 d5 2.c4 d4 3.b4 f6 4.e3 e5 5.exd4 e4 6.Nh4 Qxd4 7.Nc3 Bxb4 8.Qa4+ Kf8 9.Bb2 Nh6 10.Qb5 Nc6 11.a3 a6 12.Qa4 Bc5 13.Nd1 Qd6 14.g3 Nd4 15.Bxd4 Qxd4 16.Rc1 Ng4 17.Ne3 Nxf2 0-1
                        
Euwe - Loman, Rotterdam 1925
1.Nf3 d5 2.c4 d4 3.b4 g6 4.Bb2 Bg7 5.Na3 e5 6.Nc2 Bg4 7.e3 Ne7 8.exd4 exd4 9.h3 Bxf3 10.Qxf3 c6 11.h4 0-0 12.h5 Re8 13.0-0-0 a5 14.hxg6 hxg6 15.Qh3 axb4 16.Nxd4 Bxd4 17.Qh8+ 1-0
    
Palme - Michel, Berlin 1938
1.Nf3 d5 2.c4 d4 3.e3 c5 4.b4 f6 5.bxc5 e5 6.Nxe5 fxe5 7.Qh5+ Ke7 8.Qxe5+ Kf7 9.Qf4+ Nf6 10.exd4 g5 11.Qe3 Bxc5 12.Qxg5 Qxd4 13.Nc3 Rg8 14.Qh6 Qxf2+ 15.Kd1 Rg6 0-1
          
Koblenz - Zweibel, Riga 1937
1.Nf3 d5 2.c4 c6 3.Qc2 Bg4 4.Ne5 Bh5 5.Qb3 Qc7 6.d4 e6 7.Qh3 Nf6 8.g4 Bg6 9.Nxg6 fxg6 10.g5 Ne4 11.Qxe6+ 1-0
             
Bogoljubov - Flohr, Bled 1931
1.Nf3 d5 2.c4 dxc4 3.e3 c5 4.Bxc4 e6 5.0-0 Nf6 6.d4 Nc6 7.Nc3 Be7 8.dxc5 Qxd1 9.Rxd1 Bxc5 10.a3 a6 11.b4 Be7 12.Bb2 b5 13.Nxb5 axb5 14.Bxb5 Bd7 15.Rxd7 Nxd7 16.Bxc6 Rc8 17.Ne5 0-0 18.Nxd7 Rfd8 19.b5 1-0
             
Palau - Te Kolste, London 1927
1.Nf3 Nf6 2.d4 g6 3.Nc3 d5 4.Bf4 Nh5 5.Be5 f6 6.Bg3 Nxg3 7.hxg3 Bg7 8.e3 c6 9.Bd3 e5 10.Rxh7 Kf7 11.Bxg6+ Kxg6 12.Nxe5+ fxe5 13.Qh5+ Kf6 14.Qxe5+ Kf7 15.Qxg7+ 1-0
  
1.c4            
                  
Meesen - H. Mueller, Postal 1928 [Chessgames.com]
1.c4 e5 2.Nf3 Nc6 3.Nc3 Nf6 4.d4 exd4 5.Nxd4 Bb4 6.Nxc6 bxc6 7.g3 Qe7 8.Bg2 Ba6 9.Qd3 d5 10.b3 d4 11.Qxd4 Rd8 12.Bxc6+ Kf8 13.Bd5 Rxd5 0-1
                      
Craddock - Mieses, London 1939
1.c4 e5 2.Nc3 Nc6 3.g3 Nf6 4.Bg2 Bb4 5.e3 d6 6.Nge2 Bg4 7.Qb3 Rb8 8.Nd5 Bc5 9.Nxf6+ Qxf6 10.Bxc6+ bxc6 11.Qxb8+ Kd7 12.Qxh8 Qf3 13.Kd1 Qxe2+ 14.Kc2 Qxc4+ 0-1
           
Saemisch - Ernst Berlin, 1935
1.c4 c5 2.Nf3 Nf6 3.d4 cxd4 4.Nxd4 d5 5.cxd5 Nxd5 6.e4 Nb4 7.Na3 e5 8.Ndb5 Qxd1+ 9.Kxd1 N8a6 10.Be3 Be6 11.Bc4 Rd8+ 12.Ke2 Nc2 13.Bxe6 Bxa3 14.Nxa3 Nxe3 15.Bh3 1-0
                     
Mazel - Botvinnik, Leningrad 1938
1.c4 Nf6 2.Nc3 e6 3.e4 c5 4.f4 Nc6 5.Nf3 d5 6.e5 Ng4 7.cxd5 exd5 8.Qb3 Nb4 9.a3 c4 10.Qa4+ Bd7 11.Qd1 Qb6 0-1 
              
Rudnev - Kopylov, USSR 1939
1.c4 Nf6 2.Nc3 d5 3.cxd5 Nxd5 4.e4 Nb4 5.Qa4+ N8c6 6.d4 Bd7 7.Bb5 Nxd4 8.Kf1 Nxb5 9.Qxb4 e5 10.Qc4 Nxc3 11.bxc3 a6 12.a4 Bb5 0-1
                                                                      
1.Nc3     
              
Nield - Edwards, Postal 1940
1.Nc3 c5 2.d4 cxd4 3.Qxd4 Nc6 4.Qa4 d5 5.Bf4 f6 6.0-0-0 e6 7.e4 d4 8.Nf3 Bc5 9.b4 Bxb4 10.Nxd4 Bxc3 11.Nxc6 Bb2+ 12.Kxb2 Qxd1 13.Bb5 Qxh1 14.Ne5+ Kf8 15.Qd4 Bd7 16.Qxd7 1-0
               
1.f4
              
Brown - Howell-Smith, London 1932
1.f4 d5 2.e3 Nf6 3.Nf3 e6 4.b3 Bd6 5.Bb2 0-0 6.Bd3 Nbd7 7.0-0 Re8 8.Ne5 c6 9.Rf3 Qc7 10.Nxd7 Nxd7 11.Bxh7+ Kxh7 12.Rh3+ Kg8 13.Qh5 Kf8 14.Bxg7+ Ke7 15.Qg5+ f6 16.Bxf6+ Nxf6 17.Rh7+ 1-0
                        
Tarrasch - Satzinger, Munich 1915 [Chessgames.com]
1.f4 e6 2.Nf3 d5 3.e3 c5 4.b3 Be7 5.Bb2 Bf6 6.Ne5 Bxe5 7.fxe5 Ne7 8.Bd3 Nbc6 9.0-0 0-0 10.Qh5 Ng6 11.Rf3 Nce7 12.Nc3 a6 13.Raf1 b5 14.Nd1 Bb7 15.Nf2 c4 16.Ng4 f5 17.exf6 Nf5 18.fxg7 Nxg7 19.Qxh7+ Kxh7 20.Rh3+ Kg8 21.Nh6+ Kh8 22.Nf7+ Kg8 23.Rh8+ Nxh8 24.Nh6# 1-0
     
NN - Crepeaux, Holland 1923
1.f4 d5 2.e3 Nc6 3.Nf3 Bg4 4.b3 e5 5.fxe5 Nxe5 6.Be2 Bxf3 7.Bxf3 Nf6 8.Bb2 Bd6 9.0-0 Ne4 10.Nc3 Qh4 11.Nxd5 Qxh2+ 12.Kxh2 Nxf3+ 13.Kh3 Neg5+ 14.Kg4 h5+ 15.Kf5 g6+ 16.Kf6 Kf8 0-1
             
NN - Schlechter, Vienna 1887
1.f4 e5 2.fxe5 Nc6 3.Nf3 d6 4.exd6 Bxd6 5.d4 Nf6 6.Bg5 h6 7.Bh4 g5 8.Bf2 Ne4 9.e3 g4 10.Bh4 gxf3 11.Bxd8 f2+ 12.Ke2 Bg4+ 13.Kd3 Nb4+ 14.Kxe4 f5# 0-1
                   
Bird - Steinitz, London 1866
1.f4 e5 2.fxe5 d6 3.exd6 Bxd6 4.Nf3 Nf6 5.d4 Nc6 6.Bg5 Bg4 7.e3 Qd7 8.Bxf6 gxf6 9.Bb5 0-0-0 10.d5 Qe7 11.Bxc6 Qxe3+ 12.Qe2 Qc1+ 13.Qd1 Rhe8+ 14.Bxe8 Rxe8+ 15.Kf2 Qe3+ 16.Kf1 Bxf3 17.gxf3 Bc5 18.Kg2 Rg8+ 0-1
                         
Bird - Blackburne, London 1886
1.f4 e5 2.fxe5 d6 3.exd6 Bxd6 4.Nf3 Nf6 5.d4 Ng4 6.Bg5 f6 7.Bh4 g5 8.Bf2 Nxf2 9.Kxf2 g4 10.Nh4 f5 11.g3 f4 12.Qd3 0-0 13.Qb3+ Kh8 14.Kg1 Qf6 15.Bg2 fxg3 16.hxg3 Qf2+ 17.Kh2 Rf3 0-1
                
Bird - Gunsberg, Hastings 1897
1.f4 e5 2.fxe5 d6 3.exd6 Bxd6 4.Nf3 g5 5.c3 g4 6.Qa4+ Nc6 7.Nd4 Qh4+ 8.Kd1 g3 9.b3 Qxh2 0-1
                     
Wagner - von Skarszewski, Postal 1912
1.f4 f5 2.e4 fxe4 3.Nc3 Nf6 4.g4 d5 5.g5 d4 6.gxf6 dxc3 7.fxg7 cxd2+ 8.Bxd2 Bxg7 9.Qh5+ Kf8 10.0-0-0 Qe8 11.Qd5 Bd7 12.Bc4 Nc6 13.Ne2 Nd8 14.Bc3 Bxc3 15.Nxc3 Be6 16.Qe5 1-0
                  
1.e3    
   
Spiel - Kunzel, Europe 1900
1.e3 e5 2.Qf3 d5 3.Nc3 e4 4.Qf4 Bd6 0-1
                  
Moll - Falkbeer, Vienna 1864 [Chessgames.com]
1.e3 e5 2.c3 d5 3.d4 Bd6 4.Bd3 Nc6 5.Ne2 Nf6 6.0-0 e4 7.Bc2 Ng4 8.Ng3 h5 9.f3 Nxh2 10.Kxh2 h4 11.fxe4 hxg3+ 12.Kg1 Rh1+ 13.Kxh1 Qh4+ 14.Kg1 Qh2# 0-1
   
1.b4
    
Fleissig - Schlechter, Vienna 1893 [Chessgames.com]
1.b4 e6 2.Bb2 Nf6 3.a3 c5 4.b5 d5 5.d4 Qa5+ 6.Nc3 Ne4 7.Qd3 cxd4 8.Qxd4 Bc5 9.Qxg7 Bxf2+ 10.Kd1 d4 11.Qxh8+ Ke7 12.Qxc8 dxc3 13.Bc1 Nd7 14.Qxa8 Qxb5 15.Bf4 Qd5+ 16.Kc1 Be3+ 17.Bxe3 Nf2 0-1


                              

Blog Archive

About me

I played my first chess game in December 1977 and was lucky to hold draw. I continued to play chess and joined a chess club in September 1978. I'm still enjoying playing chess. I like to do many other things than playing chess. Long walks, some jogging, cycling, reading books, listen to music, watch movies, writing and much more. Life is fun!